Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Referentie Grootboekschema gelanceerd

Op 27 mei 2014 is het Referentie Grootboekschema 1.0 gelanceerd. Gaat dit het leven makkelijker maken?

Het doel van het Referentie Grootboekschema (RGS) is om een permanente koppeling te leggen tussen de boekhouding van een onderneming en interne en externe rapportages. Door een standaard koppeling met taxonomieën, zoals de NT, moet SBR mogelijk zijn zonder jaarlijkse aanpassingen door de onderneming.

Wie doet mee

Het RGS in ontstaan in een breed expertoverleg, waarbij diverse partijen betrokken zijn:

  • Uitvragende partijen (Belastingdienst, CBS, KvK, banken)
  • Softwareleveranciers (boekhoudsoftware en rapportgeneratoren)
  • Intermediairs (koepels zoals NBA, SRA, Noab, NOB, maar ook Deloitte)
  • Overige (Logius, UvA, etc.)

De uitvragende partijen hebben toegezegd hun uitvragingen te baseren op het RGS. De softwareleveranciers stemmen in met het implementeren van het RGS in hun software.

RGS en accountant

Voor de accountant biedt RGS de volgende voordelen:

  • Eindelijk SBR op grootboekniveau toepassen (je zou dus vanuit de boekhouding kunnen rapporteren.) Maar ook de mogelijkheid om vanuit andere programma’s boekingen naar de boekhouding te brengen.
  • Doordat softwareleveranciers het SGR gaan toepassen is het gemakkelijker om van softwareleverancier (of van accountant) te wisselen.
  • Brancheorganisaties zouden standaardrekeningschema’s kunnen maken die vergelijking vergemakkelijken.

Stand van zaken

In december 2013 is versie 1.0 door de expertgroep vastgesteld. Deze is gelanceerd tijdens een conferentie op 27 mei 2014. Hierna volgt de verdere uitrol en evaluatie. Ook wordt op korte termijn de voorlopige governance vastgesteld. Gezien de nauwe relatie met SBR kan het zijn dat er ook een gezamenlijke governance ontstaat. Dit wordt nog nader onderzocht.

 

Bron: Accountant.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden