Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Retentierecht bij faillissement stopt per 1 juli

Per 1 juli treedt de Wet versterking positie curator in werking. Tussenpersonen zoals een administratiekantoor kunnen zich dan niet langer beroepen op het retentierecht.

Einde retentierecht

Een administratiekantoor of een andere tussenpersoon kan de administratie van een failliete onderneming onder zich houden door zich te beroepen op het retentierecht. De curator mag de boekhouding in dat geval niet inzien. Per 1 juli 2017 vervalt deze regeling door de inwerkingtreding van de Wet versterking positie curator.

Ook voor administratiekantoren

De Wet versterking positie curator zorgt er in eerste instantie voor dat de curator een sterkere positie krijgt. Dit betekent onder meer dat uw onderneming verplicht is de curator van alle nodige informatie te voorzien als dit nodig is. Deze verplichting geldt ook voor derden, waaronder administratiekantoren.

Tot 1 juli 2017 kunnen deze organisaties zich nog beroepen op het retentierecht. Dit betekent dat een administratiekantoor de administratie van de failliete onderneming onder zich mag houden tot dat openstaande facturen worden betaald. Door de wetswijziging mag een administratiekantoor zich per 1 juli 2017 niet meer op het retentierecht beroepen als de curator deze derde partij verzoekt om de administratie te overhandigen.

Boete bij uitblijven administratie

De curator kan de druk om de administratie af te geven opvoeren: hij kan de rechter vragen een dwangsom op te leggen als een derde de administratie weigert af te geven. Betaalde dwangsommen vallen in de faillissementsboedel. De plicht voor derden tot overdracht van de administratie is vastgelegd in een nieuw artikel in het Wetboek van Strafrecht.

Indien u nog vragen heeft over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.
Bron: https://deloitte.ctrl.nl/nl/actual/retentierecht-bij-faillissement-stopt-per-1-juli.aspx

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden