Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Ruimere aanvraagperioden voor definitieve vaststelling NOW

Er worden aanpassingen gedaan in de openingsdata van de vaststellingsloketten van NOW-1, NOW-2 en NOW-3. Dit is bekendgemaakt in een Kamerbrief. De aanpassingen geven werkgevers meer tijd om hun aanvraag voor de definitieve vaststelling van NOW in te dienen. Voor NOW-3 geldt dat het vaststellingsloket later dan eerder gepland opengaat.

VASTSTELLINGSLOKET NOW-1
Vanaf 7 oktober 2020 is het vaststellingsloket voor NOW-1 open en kunnen werkgevers een aanvraag indienen om hun NOW-1 subsidie definitief vast te laten stellen. Voor aanvragen met accountantsverklaring zou het loket aanvankelijk open zijn tot en met 29 juni 2021 en voor alle andere aanvragen tot en met 23 maart 2021.

Het vaststellingsloket voor NOW-1 zal echter langer worden opengesteld, namelijk tot en met 31 oktober 2021. Deze langere openstelling gaat gelden voor alle werkgevers, ook voor werkgevers die geen accountantsverklaring hoeven indienen bij hun definitieve aanvraag.

VASTSTELLINGSLOKET NOW-2
Het vaststellingsloket voor NOW-2 zou open gaan vanaf 15 april 2021. Dit wordt met een maand vervroegd. De oorspronkelijke sluitingsdatum van het loket zoals die gold voor werkgevers die een accountantsverklaring moeten overleggen (5 januari 2022), blijft gehandhaafd. Die datum gaat bovendien voor alle werkgevers gelden. Het loket voor de vaststelling van NOW-2 is open van 15 maart 2021 tot en met 5 januari 2022.

VASTSTELLINGSLOKET NOW-3
De vaststelling van NOW-3 zou aanvankelijk voor alle drie tranches gelijktijdig aangevraagd kunnen worden, namelijk vanaf 1 september 2021. De openstelling van de vaststellingsloketten wordt nu ontvlochten en uitgesteld.

Het vaststellingsloket voor de derde tranche (NOW voor oktober tot en met december 2020) is open van 4 oktober 2021 tot en met 26 juni 2022. Een nadeel voor werkgevers kan zijn, dat zij dus een maand later dan gepland de definitieve subsidie voor de derde tranche kunnen aanvragen.

Het loket voor de vaststellingen van de vierde en vijfde tranche (NOW voor januari tot en met maart 2021 en april tot en met juni 2021) zal geopend zijn van 31 januari 2022 tot en met 23 oktober 2022.

NBA: ZORGEN OVER UITVOERING NOW-CONTROLES
De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft vorige week een brief aan minister Koolmees van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestuurd over knelpunten in de uitvoering van NOW-controles.

Volgens de NBA hanteert het ministerie soms een te restrictieve uitleg van de NOW-regeling, bijvoorbeeld als het gaat om de referentieomzet en het concernbegrip. Tot nu toe geeft de NBA op haar website steeds de visie van het ministerie weer in vragen & antwoorden over de NOW, maar de NBA ziet zich vanwege de soms restrictieve uitleg van NOW-voorwaarden door het ministerie in een lastig parket gebracht.

Ook vindt de NBA het niet passend dat bedrijven te maken krijgen met een verzwaarde administratieplicht als het gevolg van het ontvangen van overheidssteun. De NOW kent specifieke vereisten. Hieraan kunnen zelfs ondernemingen waarvan de administratie is ingericht om te voldoen aan de reguliere jaarrekeningvereisten niet zonder meer voldoen.

Daarom heeft de NBA moeite met de gevolgen van een oordeelonthouding door de accountant of het ontbreken van een acountantsverklaring. De NBA vindt het met name disproportioneel dat een oordeelonthouding in de accountantsverklaring (de accountant heeft onvoldoende informatie gehad, maar er is geen grote fout gevonden), leidt tot het op nihil (100% korting) vaststellen van de NOW-subsidie.

Ook zou de NBA willen dat het kabinet onderzoekt of de administratieve lasten voor werkgevers voor de verantwoording van hun NOW-subsidie omlaag gebracht kunnen worden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door de accountantswerkzaamheden voor de hele NOW-toekenning (NOW 1, 2, 3) in één keer te laten uitvoeren en het accountantsprotocol hierop aan te passen. Gezien de aanpassingen die nu zijn aangekondigd voor de openingsperioden van de verschillende vaststellingsloketten lijkt dit laatste niet meer haalbaar.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www.pwc.nl/

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden