Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Ruimere regels vrijwilligerswerk in WW

De regels voor vrijwilligerswerk door mensen met een WW-uitkering worden verruimd. Voortaan mogen WW’ers op vrijwillige basis aan de slag op bijvoorbeeld een sportvereniging of festival, als de taken die zij daar doen nu al door vrijwilligers worden gedaan.

Op dit moment geldt dat UWV een WW-gerechtigde kan korten op zijn uitkering als het vrijwilligerswerk dat hij doet ergens anders in het land door een betaalde kracht wordt gedaan. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vandaag een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij de verruimde regels aankondigt.

Uitgangspunt is en blijft dat iemand met een WW-uitkering vrijwilligerswerk mag doen zolang dat niet leidt tot verdringing van betaald werk. In de toekomst toetst UWV deze mogelijke verdringing niet meer op landelijk niveau, maar kijkt naar de organisatie in kwestie. Zo zijn er sportclubs waar de barman betaald wordt én er zijn sportclubs waar die plek altijd al wordt ingenomen door een vrijwilliger. Daar houdt UWV in de toekomst rekening mee, zo schrijft de minister in zijn brief. De bedoeling is dat de nieuwe regels dit najaar ingaan.

De minister brengt vandaag een bezoek aan voetbalvereniging JOS Watergraafsmeer. Op deze Amsterdamse voetbalclub zijn, net als op bijna alle sportverenigingen in ons land, vrijwilligers onmisbaar voor bijvoorbeeld de bezetting van de bar of het onderhoud van het terrein. Ook mensen met een WW-uitkering kunnen voortaan deze taken op zich nemen. In Nederland zijn in totaal ruim vijf en een half miljoen vrijwilligers actief.

De Tweede Kamer vroeg Asscher dit voorjaar om te kijken naar een verruiming van de regels, zonder dat dit leidt tot verdringing van betaald werk. De minister heeft, samen met UWV, NOC*NSF en NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk), de mogelijkheden onderzocht. Worden bepaalde activiteiten al sinds jaar en dag uitgevoerd door een vrijwilliger, dan mogen deze voortaan ook door een WW-gerechtigde worden gedaan. Ook bij evenementen die zonder de inzet van vrijwilligers niet kunnen worden gehouden – zoals sportwedstrijden (bijvoorbeeld een hardloopwedstrijd) en festivals – is dit in de toekomst mogelijk.

Onveranderd blijft dat de WW-uitkering bedoeld is om een korte periode tussen twee banen op te vangen. Van een WW-gerechtigde wordt nog steeds verwacht dat hij er alles aan doet om snel weer een betaalde baan te vinden en dat hij beschikbaar is voor betaalde arbeid. Minister Asscher vindt dat vrijwilligerswerk WW-gerechtigden actief en onder de mensen houdt en bovendien kan helpen bij het opbouwen van een netwerk.

 

Bron: Accountant.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden