Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Salariseisen 30%-regeling 2017

Uw werknemer maakt extra kosten voor zijn tijdelijke verblijf in Nederland, bijvoorbeeld door dubbele huisvesting of het aanvragen van een verblijfsvergunning. U kunt ervoor kiezen de daadwerkelijk gemaakte kosten te vergoeden, maar u kunt ook gebruikmaken van de 30%-regeling.

Looneis
Per 1 januari 2017 gelden nieuwe salariscriteria om in aanmerking te komen voor de 30%-regeling:

  • Op jaarbasis moeten buitenlandse werknemers minimaal € 37.000,- verdienen;
  • Voor werknemers met een masterdiploma die jonger zijn dan 30 jaar geldt een minimaal inkomen van € 28.125,-;
  • Voor werknemers die wetenschappelijk onderzoek doen bij bepaalde instellingen en artsen in opleiding geldt geen inkomensnorm.

Let op, het gaat bij bovengenoemde bedragen om het belastbaar loon, het loon waarover loonheffing is berekend. Bonussen, tantièmes en een 13e maand maken ook onderdeel uit van het fiscaal loon. Voldoet uw werknemer niet aan de looneis? Dan verliest hij de 30%-regeling met terugwerkende kracht. Als werkgever dient u dit dan te corrigeren.

Wordt uw werknemer 30 jaar gedurende het belastingjaar? Dan geldt vanaf dat moment het hogere looncriterium. Dit kan betekenen dat u de hoogte van de 30%-vergoeding moet aanpassen, of dat u de regeling in het geheel niet meer kan toepassen. Maak hier goede afspraken over met uw werknemer.

Voorwaarden toepassing 30%-regeling
De belangrijkste eis bij de 30%-regeling is dat de ingekomen werknemer beschikt over specifieke kennis of vaardigheden die schaars zijn op de Nederlandse markt. Als aan de salariseis is voldaan, wordt verondersteld dat deze specifieke deskundigheid aanwezig is. Let op, de regeling geldt alleen voor werknemers die in de 24 maanden voor hun eerste werkdag in Nederland, meer dan 16 maanden op een afstand van minimaal 150 kilometer van de Nederlandse grens woonden. U dient een beschikking aan te vragen, waaruit bij goedkeuring blijkt dat u van de 30%-regeling gebruik kan maken.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de 30%-regeling, de voorwaarden en de verplichtingen waaraan u moet voldoen? Neem dan gerust contact met ons op.

Bron: http://www.mazars.nl/Startpagina/Nieuws/Nieuws/Salariseisen-30-regeling-2017

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden