Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

SBR-jaarrekening voor middelgrote ondernemingen

Middelgrote bedrijven dienen hun jaarrekening voor boekjaren die zijn begonnen op of na 1 januari 2017 met SBR te deponeren. Wat houdt het opstellen en deponeren met SBR in? Wie moeten SBR gebruiken? En welke mogelijkheden zijn er?

SBR-jaarrekening voor middelgrote onderneming
De SBR-jaarrekening vormt de digitale opvolger van de deponeringsjaarrekening op papier. Ook de controleverklaring op papier krijgt een opvolger in SBR-formaat. Het deponeren van de jaarrekening met SBR begint met het opstellen in XBRL-formaat. De nieuwe manier van deponeren brengt (extra) technische en inhoudelijke controles met zich mee.

Wat is SBR?
SBR is de nationale standaard voor de digitale uitwisseling van bedrijfsmatige rapportages, zoals bijvoorbeeld de belastingaangifte en de jaarrekening.

In de SBR-jaarrekening staat onder andere:

 • technische informatie over de gehanteerde versie van SBR;
 • algemene informatie over de vennootschap;
 • bestuursverslag;
 • balans, winst- en verliesrekening, kasstroomoverzicht;
 • waarderingsgrondslagen;
 • toelichtingen op balans, winst- en verliesrekening, en kasstroomoverzicht;
 • overige gegevens.

Wie moet de jaarrekening in SBR opstellen?
Of uw onderneming de jaarrekening in SBR moet opstellen hangt af van de grootte van uw bedrijf. Tot welke bedrijfsklasse uw onderneming behoort kunt u nagaan via deze link.

 • Kleinere (kleine en micro-) ondernemingen hebben al eerder de overstap naar deponeren met SBR gemaakt.
 • Middelgrote ondernemingen dienen voor boekjaren die zijn begonnen op of na 1 januari 2017 een jaarrekening op te stellen in SBR. Uitzondering op de regel zijn onder meer bedrijven die deel uitmaken van een grote groep. In dat geval geldt een vrijstelling. Meer vrijstellingen zijn te vinden op de website van de Kamer van Koophandel.
 • Grote ondernemingen zullen de jaarrekening op een later moment ook met SBR moeten gaan deponeren.

Een jaarrekening in SBR
Er zijn meerdere manieren om een jaarrekening in SBR op te stellen.

 • U kunt een geschikte tool aanschaffen en de jaarrekening zelf in SBR opstellen.
 • U kunt eerst de jaarrekening op dezelfde manier als voorheen opstellen en daarna de gegevens handmatig overnemen in SBR.
 • U kunt het opstellen van de SBR-jaarrekening uitbesteden. In dat geval hebt u de keuze om de gehele jaarrekening uit te besteden of alleen het publicatiestuk dat in SBR moet komen.

De overgang naar een jaarrekening in SBR heeft verder tot gevolg, dat de traditionele handtekening niet langer voldoende is. Bij de digitale SBR-jaarrekening hoort een digitale handtekening.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om uw jaarrekening in SBR op te stellen en met SBR te deponeren? Neem dan contact met ons op, wij zijn u graag van dienst.

Bron: https://www2.deloitte.com

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden