Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Schenkingsvrijstelling eigen woning 2017

Bij de behandeling van het Belastingplan 2017 is al aangegeven dat de Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting zou worden aangepast.

In de Uitvoeringsregeling werd tot en met 2016 een onderscheid aangebracht tussen de schenking onder opschortende voorwaarde (schenking is een feit als aan de voorwaarde wordt voldaan) en de schenking onder ontbindende voorwaarde (schenking vervalt als bedrag niet tijdig is besteed). Deze regeling blijft van kracht op schenkingen tot en met 2016 en op het bijbehorende overgangsrecht. Let op: de aangifte schenkbelasting (bij een schenking in 2016) moet voor 1 maart 2017 hebben plaatsgevonden.

De nieuwe regeling geldt voor schenkingen die vanaf 1 januari 2017 worden gedaan. Een aantal wijzigingen of opmerkelijke zaken zetten we voor u op een rijtje:

  • Introductie van een meldingsplicht voor de verkrijger als het geschonkene niet of niet tijdig is besteed aan een eigen woning (artikel 5, tweede lid). Deze mededeling moet de begiftigde doen vóór 1 juni van het derde kalenderjaar volgend op het jaar waarvoor het beroep op de verhoogde vrijstelling is gedaan (maar mag uiteraard ook eerder worden gedaan);
  • Het onderscheid tussen de opschortende en ontbindende voorwaarde verdwijnt. Er moet volgens het eerste lid van artikel 5 sprake zijn van een onvoorwaardelijke schenking. Volgens de toelichting voldoet een door de schenker gedane herroepelijke schenking niet, en ook een schuldigerkenning kwalificeert niet voor een beroep op de verhoogde vrijstelling. De enige uitzondering op ‘onvoorwaardelijk’ is dat de schenking mag worden gedaan onder de ontbindende voorwaarde dat de schenking vervalt als het geschonken bedrag niet is aangewend voor de eigen woning;
  • Het oude begrip ‘aantonen’ wordt vervangen door de zwaardere bewijslast van ‘doen blijken’;
  • Aanpassing aan de periode van drie kalenderjaren.

En om te ‘wennen’ aan de nieuwe periode van drie kalenderjaren en de bijbehorende verplichtingen, nemen we één van de negen(!) voorbeelden over uit de toelichting op de nieuwe uitvoeringsregeling.

Voorbeeld
A krijgt in 2017 van zijn ouders een schenking van € 50.000 en in 2018 een schenking van € 55.000. A besteedt daarvan € 100.000 in 2019 aan aflossing van de eigenwoningschuld. A doet in de aangifte schenkbelasting over 2017 een beroep op de verhoogde vrijstelling van € 100.000, die hij in 2017 voor € 50.000 benut, en brengt ook in de aangifte schenkbelasting over 2018 € 50.000 ten laste van die vrijstelling. Voor de restende € 5.000 in 2018 geldt de algemene vrijstelling.

Indien u nog vragen heeft over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: http://www.fullfinance.nl/schenkingsvrijstelling-eigen-woning-2017

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden