Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Sectoraansluiting werkgevers: wat er per direct verandert

Volgens het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) bepaalt vanaf 1 januari 2020 het soort contract (vast of flexibel) de hoogte van de WW-premie. De sectorpremie wordt afgeschaft. Vooruitlopend op de WAB neemt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per direct drie maatregelen.
Deze drie maatregelen zijn ingegaan op 29 juni 2018:

  • U kunt wijzigingen in de sectorindeling niet meer met terugwerkende kracht aanvragen en over deze periode te veel betaalde premies terugkrijgen. Vraagt u de Belastingdienst om een andere sectorindeling? Dan kan die alleen nog maar op een datum in de toekomst ingaan. Er is 1 uitzondering: Hebt u door een verkeerde indeling te weinig sectorpremie betaald? Dan kan de Belastingdienst de indeling wél met terugwerkende kracht veranderen.
  • U kunt geen gesplitste aansluitingen meer aanvragen. Er worden geen verzoeken meer behandeld om verschillende delen van uw onderneming in verschillende sectoren in te delen.
  • U kunt geen groepsaansluitingen meer aanvragen. Er worden geen verzoeken meer behandeld om uw concern en nevenbedrijven en –instellingen in dezelfde sector te laten indelen.

Meer informatie over sectorindeling leest u in paragraaf 5.1.1 van het ‘Handboek Loonheffingen 2018’. Deze paragraaf wordt zo snel mogelijk aangepast aan de nieuwe maatregelen.

De maatregelen hebben geen invloed op hoe u op dit moment bent ingedeeld. Dus hebt u al een gesplitste aansluiting of een groepsaansluiting, dan houdt u deze zolang u aan de voorwaarden voldoet.

Waarom het wetsvoorstel WAB?
Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen en wil dit bereiken met de maatregelen in de WAB. De ministerraad heeft er mee ingestemd om het voorstel voor de WAB voor advies naar de Raad van State te sturen.

En waarom nu al deze maatregelen?
Om vóór het in werking treden van de WAB een piekbelasting bij de Belastingdienst te voorkomen. Lees hier meer over in de Kamerbrief ‘Aanpak knelpunten sectorindeling in verband met de Wet arbeidsmarkt in balans’ van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. U kunt ook het persbericht lezen.

Meer informatie
Heeft u vragen over de maatregelen? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Bron: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/sectoraansluiting-werkgevers-veranderingen

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden