Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Speerpunt 2021 Inspectie SZW: controle coronamaatregelen moet in RI&E en Plan van aanpak!

Werkgevers zijn wettelijk verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken. Sinds 1 december 2020 is de wet- en regelgeving inzake arbeidsomstandigheden aangevuld met de plicht voor werkgevers om te voorkomen dat werknemers in de werksituatie besmet kunnen raken met het coronavirus. Werkgevers moeten de besmettingsrisico’s inventariseren en in de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) vastleggen. Ook moeten ze een plan van aanpak maken met maatregelen om die coronarisico’s weg te nemen, om de maatregelen uit te voeren en toezicht te houden op de naleving ervan.

De Inspectie SZW heeft op haar website bekendgemaakt dat de controles bij werkgevers in 2021 vooral gericht zullen zijn op die verplichtingen – en daarmee op de vraag of werkgevers ‘coronaproof’ werken. Het standaard boetebedrag voor het ontbreken van een RI&E is € 4.500 per overtreding en € 3.000 voor een ontbrekend plan van aanpak. Ontbreken beide, dan levert dat dus een totaal boetebedrag op van € 7.500. Indien in de arbeidssituatie besmettingsgevaren met het coronavirus bestaan en werkgevers het in ernstige mate nalaten om maatregelen te nemen, kan de Inspectie SZW de werkzaamheden stilleggen of de onderneming sluiten.

Tip
Heeft u als werkgever geen RI&E, plan van aanpak en bedrijfsvoorschriften (naleving maatregelen!) – of heeft u de bestaande situatie nog niet aan de nieuwe zorgplicht aangepast – dan adviseren wij u dringend om actie te ondernemen. Desgewenst kunnen wij u hierbij van dienst zijn. Voor meer informatie zie: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/risico-inventarisatie—evaluatie

Bron: https://www.fiscount.nl/

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden