Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Stamrecht voor 15 november 2013 overmaken voor toepassing 80%-regeling

Om in 2014 gebruik te kunnen maken van de 80%-regeling voor afkoop van bestaande stamrechten, moet de werkgever het stamrecht al vóór 15 november 2013 hebben overgemaakt naar de eigen BV van de (ex-)werknemer, de verzekeraar, de bank of beleggingsinstelling. Als de werkgever zelf de periodieke uitkeringen uit het stamrecht gaat doen, dan moet hij zich vóór 15 november 2013 hebben verplicht om ter zake van de aanspraak als erkende verzekeraar op te treden. Het kabinet wil hiermee anticipatie op de afschaffing van de stamrechtvrijstelling voorkomen.

 

Bron: Fiscount

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden