Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Stamrechtvrijstelling in 2014 bij ontslagaanzegging in 2013

De stamrechtvrijstelling kan worden gebruikt tot eind 2013. Krijgt de werknemer echter nog in 2013 zijn ontslag aangezegd, dan kan hij onder voorwaarden ook in 2014 nog gebruikmaken van de stamrechtvrijstelling. Het stamrecht moet voor 1 januari 2014 zijn bedongen en de ontslagvergoeding moet vóór 1 juli 2014 zijn gestort bij de stamrecht-BV van de ex-werknemer of bij een verzekeraar, bank of beleggingsinstelling. Ook moet de ontslagdatum liggen vóór 1 juli 2014. Is de ontslagvergoeding uiterlijk gestort op 15 november 2013, dan kan in 2014 de 80%-regeling bij afkoop ook worden toegepast. Aldus staatssecretaris Weekers tijdens het wetgevingsoverleg van 4 november.

Tip

Begin tijdig met het in gang zetten van de ontslagprocedure om aan de bovengenoemde voorwaarden te voldoen. Wil de ex-werknemer nog van de stamrechtvrijstelling gebruikmaken, dan moet in ieder geval de ontslagdatum op 31 december 2013 vaststaan en moet er vóór 1 januari 2014 een stamrecht zijn bedongen. Daarvoor moet het recht op periodieke uitkeringen vastliggen in een door partijen ondertekende overeenkomst. Dat is een stamrechtovereenkomst bij een eigen stamrecht-BV of een verzekeringsovereenkomst bij een verzekeraar, een spaarovereenkomst bij een bank of een beleggingsovereenkomst bij een beleggingsinstelling.

 

Bron: Fiscount

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden