Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Stel 6%-tarief veilig: rond renovatie woningen tijdig af

Tot 1 juli 2015 geldt het 6%-tarief op de arbeidskosten bij de renovatie en het herstel van woningen die ouder zijn dan twee jaar of van de tuinen bij die woningen. Laat uw cliënt zijn woning (of tuin) verbouwen, attendeer hem er dan op dat hij van dit lage btw-tarief alleen gebruik kan maken als de verbouwing op 1 juli 2015 is afgerond. Werkt uw cliënt met deelopdrachten? Dan geldt dit ook voor de deelopdracht. Bij oplevering ná 1 juli 2015 geldt het 21%-tarief op alle arbeidskosten. Oók als de oplevering onvoorzien na 1 juli 2015 plaatsvindt of als er al vóór 1 juli deelfacturen met 6% btw zijn uitgereikt en er daarop (al dan niet) vooruitbetalingen zijn gedaan.

Commentaar

De petitie van de bedrijfsorganisatie Zelfstandigen Bouw om het 6%-tarief na 1 juli te behouden, is inmiddels ruim 15.000 keer ondertekend. Ook VNO-NCW en MKB-Nederland hebben aangegeven dat de verhoging van het btw-tarief op de arbeidskosten zal leiden tot minder opdrachten in de bouwsector. Zij schatten dat dit zal leiden tot het verlies van 8.000 banen in deze sector.

Toch zijn er geen geluiden vanuit Den Haag hoorbaar die erop wijzen dat de minister bereid is om terug te komen op zijn beslissing. Zoals het er nu uitziet, gaat dus per 1 juli 2015 het btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen (en tuinen) ouder dan 2 jaar weer van 6% naar 21%.

Let op

Na 1 juli 2015 blijven de volgende diensten (onder voorwaarden bij woningen ouder dan 2 jaar) belast met 6% btw:
•schilderwerkzaamheden;
•stukadoorswerkzaamheden;
•isolatiewerkzaamheden;
•behangen;
•schoonmaakwerkzaamheden.

 

Bron: http://nieuwssignalen.fiscount.nl/nieuws/4790/1044/Stel-6-tarief-veilig-rond-renovatie-woningen-tijdig-af/more

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden