Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Subsidienieuws Prinsjesdag 2018

Afgelopen dinsdag zijn de rijksbegroting en de miljoenennota voor 2019 gepresenteerd. In dit nieuwsbericht worden de belangrijkste wijzigingen op subsidiegebied toegelicht.

WBSO
Voor de WBSO zijn er geen grote wijzigingen voorzien voor 2019. Het budget voor 2019 wordt € 1.205 miljoen wat € 42 miljoen hoger is dan in 2018. De subsidiepercentages die gebruikt worden om de hoogte van het subsidiebedrag te berekenen blijven ongewijzigd.

EIA, MIA en VAMIL
Naar aanleiding van een evaluatie heeft het kabinet besloten om het percentage van EIA-aftrek te verlagen van 54,5% naar 45%. Hier staat tegenover dat het kabinet de regeling wil gaan verbreden, maar hoe hier precies invulling aan zal worden gegeven is nog onbekend. Het budget van de EIA blijft gelijk aan 2018: € 147 miljoen.
De budgetten voor MIA en VAMIL worden respectievelijk: € 107 miljoen (8 miljoen hoger t.o.v. 2018) en € 32 miljoen (8 miljoen lager t.o.v. 2018).

MIT
De regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren zal ook in 2019 worden voortgezet waarbij de overheid extra zal bijdragen tot een totaal van € 40 miljoen.

Praktijkleren
Deze regeling zal in 2019 worden voortgezet maar met een lager budget vanwege een eerder financieel tekort. Het maximale budget per deelnemer zal worden verlaagd naar € 2.500.

Indien u nog vragen heeft over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

 

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden