Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19

Zorgprofessionals – zowel werknemers als zzp’ers – hebben mogelijk recht op een bonus van de overheid. Zorginstellingen kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij de minister van VWS. In de Belastingplannen wordt een voorstel gedaan voor de fiscale behandeling van deze bonus. Voor werknemers heeft de bonus van € 1.000 netto geen gevolgen voor de heffing van inkomstenbelasting en voor inkomensafhankelijke regelingen. De werkgever wijst de bonus aan als eindheffingsbestanddeel en brengt deze onder in de vrije ruimte van de Werkkostenregeling (WKR). Moet de werkgever eindheffing afdragen (maximaal € 800), dan compenseert de overheid dat ook.

Voor niet-werknemers (waaronder zzp’ers en ingehuurd schoonmaakpersoneel) geldt min of meer dezelfde regeling – er is sprake van een vergelijkbare fiscale behandeling. De zorginstelling wijst ook de bonussen van niet-werknemers aan als eindheffingsbestanddeel. Voor de niet-werknemers vormt de bonus geen belastbaar inkomen of belastbare winst. Het eindheffingstarief is echter 75%. Dat tarief geldt nu al voor verstrekkingen van meer dan € 136 aan niet-werknemers.

Bonusadministratie
De bonus – inclusief de compensatie voor de eindheffing – voor niet-werknemers wordt uitbetaald aan de zorginstellingen. Zorginstellingen moeten een administratie bijhouden, waaruit blijkt aan wie zij de bonus hebben uitgekeerd. Daarnaast moeten zij de zorgprofessionals schriftelijk informeren over het feit dat er eindheffing is betaald over de bonus.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www.fiscount.nl/

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden