Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)

Wilt u als mkb-ondernemer energie besparen en meer verduurzamen? De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) helpt u daarbij. Met deze subsidie kunt u een gespecialiseerde adviseur inhuren voor energieadvies op maat. Het energieadvies geeft u inzicht in het verder verduurzamen van uw onderneming en/of wagenpark. Ook geeft de SVM subsidie voor de ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit dat advies. 

De overheid wil mkb’ers met deze subsidie ondersteunen om te verduurzamen vanwege het Urgenda-vonnis en het Klimaatakkoord.

De regeling start op 1 oktober 2021 en loopt tot en met 30 september 2022.

VOOR WIE IS DEZE REGELING?
Deze subsidieregeling is voor mkb-ondernemingen tot 250 werknemers (fte’s) en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen, die:

  • 1 of meer bedrijfspanden hebben of een bedrijfspand (of ruimte daarin) huren en;
  • niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen. Het bedrijfspand mag dus per jaar niet meer dan 25.000 maardgas(equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit verbruiken.

WAARVOOR KRIJGT U SUBSIDIE?
Deze regeling geeft subsidie voor advies over en ondersteuning bij het verduurzamen van uw bedrijfspand of bedrijfsvoering. Voor het opstellen van een energieadvies op maat door een gespecialiseerde adviseur en voor de ondersteuning bij de uitvoering van het advies. Beide onderdelen vraagt u aan in één aanvraag per bedrijfspand.

U komt alleen voor subsidie in aanmerking als u een bewijs kunt overleggen dat u één of meerdere maatregelen uit het energieadvies gaat uitvoeren of heeft uitgevoerd.

INHOUD VAN HET ENERGIEADVIES
U krijgt subsidie voor de kosten van een op maat gemaakt energieadvies. Daarin staan de mogelijke energiebesparende- en verduurzamingsmaatregelen (op het gebied van CO2-verlaging) voor uw bedrijfspand en/of bedrijfsvoering beschreven. Dit energieadvies moet zijn opgesteld door een energieadviseur van een extern bedrijf. Lees alle voorwaarden.
 
Het energieadvies bevat een overzicht van energiebesparings- en verduurzamingsmaatregelen. Denk bijvoorbeeld aan aanpassingen, zoals: het aanbrengen van muur-, vloer- of dakisolatie of HR++- glas. Of het toepassen van PV-zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen of andere energiezuinige installaties. Maar ook kleinere aanpassingen, zoals het aanbrengen van ledverlichting. Of andere energiebesparings- of verduurzamingsmaatregelen voor bijvoorbeeld energiezuinige koeling, keukenapparatuur en ICT-apparatuur. Daarnaast kan het gaan om aanpassingen in overige onderdelen van uw bedrijfsvoering, zoals het gebruik van elektrische bestelwagens.

WIE STELT VOOR U EEN ENERGIEADVIES OP?
U laat het energieadvies opstellen door een onderneming die bedrijfsmatig onderzoek doet naar en adviseert over mogelijk te nemen verduurzamingsmaatregelen bij uw onderneming. De energieadviseur mag niet werkzaam zijn bij uw mkb-onderneming.

ONDERSTEUNING VOOR UITVOERING MAATREGEL UIT ENERGIEADVIES
Daarnaast kunt u ook subsidie krijgen voor concrete begeleiding en ondersteuning bij het nemen van minimaal één van de maatregelen uit het energieadvies. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ondersteuning bij het opstellen van een financieringsplan, een subsidieaanvraag voor een andere regeling of ondersteuning bij het opvragen van offertes voor het nemen van maatregelen. Ook voor de begeleiding van het uitvoeren van een maatregel kunt u subsidie aanvragen. Ook de ondersteuning bij het aanvragen van de SVM zelf komt in aanmerking van subsidie.

WIE KAN U BIJ DE ONDERSTEUNING HELPEN?
Voor de ondersteuning mag u naar eigen inzicht iemand inhuren. Zoals bijvoorbeeld een installatiebedrijf die u helpt met het uitvoeren van maatregelen, of een accountant die u helpt met de subsidieaanvraag. Het is dus iemand die u bedrijfsmatig ondersteunt bij de uitvoering van de voorgestelde maatregelen.

De hulp die u hierbij krijgt noemen wij de hulp van een energieregisseur. Belangrijk is dat deze energieregisseur niet bij uw eigen bedrijf werkzaam is. Ook moet degene die u inschakelt in het bezit zijn van een eigen kvk-nummer.

SUBSIDIEBEDRAG
De subsidie voor het energieadvies én het ondersteuningstraject bedraagt 80% van de gemaakte kosten (excl. BTW) met een maximum subsidiebedrag van € 2.500 per bedrijfspand.

Voor het energieadvies geldt een minimum subsidiebedrag van € 400 en een maximum subsidiebedrag van € 750. Dit zijn netto bedragen. Het minimum subsidiebedrag van € 400 voor het advies betekent dat een energieadvies van minder dan € 500 (excl. BTW) niet in aanmerking komt voor subsidie.

Let op!

  • De kosten van de uit te voeren of uitgevoerde maatregelen zelf komen niet in aanmerking voor deze subsidie. Voor de maatregelen zelf zijn mogelijk andere subsidies beschikbaar, zoals bijvoorbeeld de Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing (ISDE) of belastingaftrek via de Energie-investeringsaftrek (EIA). U kunt zich laten ondersteunen om voor deze regelingen subsidie aan te vragen.     
  • Alleen de kosten voor het energieadvies en ondersteuning die gemaakt zijn vanaf de publicatiedatum van de regeling, 2 augustus 2021, komen in aanmerking voor subsidie.

AANVRAGEN
De regeling is vanaf 1 oktober 2021 09.00 uur open voor het aanvragen van subsidie en sluit op 30 september 2022, 17.00 uur.

U vraagt vanaf de openstelling de subsidie online aan via deze pagina. 

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig. Bent u intermediair van de ondernemer waarvoor u straks de aanvraag doet? Gebruik dan uw eigen eHerkenning en niet dat van het bedrijf. Let daarbij ook op dat er géén ketenmachtiging mogelijk is voor het indienen van de aanvraag.

Let op!

  • Alleen de kosten voor het energieadvies en ondersteuning die gemaakt zijn vanaf de publicatiedatum van de regeling, 2 augustus 2021, komen in aanmerking voor subsidie.
  • Het kan zijn dat u eerder dan 2 augustus 2021 een afspraak had met een energieadviseur, maar het advies zelf moet op of na 2 augustus 2021 zijn opgesteld door de energieadviseur en voldoen aan de eisen uit de regeling.
  • U kunt alleen subsidie aanvragen als u bewijs overlegt dat u één of meerdere maatregelen uit het energieadvies gaat uitvoeren of heeft uitgevoerd. Het bewijs kan bestaan uit een getekende offerte, opdracht of een betaalbewijs. Uit de getekende offerte of opdracht moet blijken dat de maatregel binnen 2 jaar na het opstellen van het advies wordt uitgevoerd. Het moeten ‘materiële’ maatregelen zijn: een gedragsmaatregel geldt niet als uitgevoerde maatregel.

STAPPENPLAN AANVRAGEN VAN SUBSIDIE
Om subsidie aan te vragen moet u een aantal stappen doorlopen. Het stappenplan helpt u daarbij.

GA NAAR HET STAPPENPLAN

BUDGET
Het budget voor deze subsidieregeling bedraagt € 28,2 miljoen.

VOORWAARDEN
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor subsidie en welke voorwaarden gelden? Kijk dan bij de voorwaarden.

INFORMATIE VOOR DE ENERGIEADVISEUR EN/OF -REGISSEUR
Bent u energieadviseur en/of energieregisseur die ondersteunt bij de te nemen maatregelen? Lees dan meer informatie.

VEELGESTELDE VRAGEN

Bekijk de veelgestelde vragen.

ANDERE SUBSIDIE- OF FISCALE REGELINGEN
Naast de SVM-regeling kunt u mogelijk gebruikmaken van andere regelingen bij het realiseren van een maatregel. Interessant kunnen zijn:

WILT U MEER WETEN?
Bekijk dan de Publicatie Subsidieregeling Verduurzaming MKB (Staatscourant) 

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/svm

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden