Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Tijdelijke crisismaatregelen eigen woning 1 jaar verlengd

Ook in 2014 blijft de verlengde termijn voor dubbele hypotheekrenteaftrek (3 in plaats van 2 jaar) van kracht bij verkoop van de voormalige eigen woning of bij aankoop van een leegstaande toekomstige eigen woning of woning in aanbouw. Ook de crisismaatregel bij tijdelijke verhuur van een te koopstaande woning blijft nog 1 jaar langer van kracht. Hierdoor herleeft na de periode van tijdelijk verhuur, het recht op de dubbele renteaftrek voor de resterende termijn, waarin de renteaftrek nog is toegestaan. Die termijn blijft dus 3 jaar. Beide regelingen eindigen 1 januari 2015 voor zowel woningen die sinds 2011 als die sinds 2012 zijn aangekocht respectievelijk te koop staan.

Tip

Is uw cliënt nog niet tot tijdelijke verhuur van de nog niet verkochte woning overgegaan maar wel overweegt dit te gaan doen, adviseer hem dan dit over de jaarwisseling heen te tillen. De woning gaat namelijk tijdens de verhuurperiode tot het box 3-vermogen behoren. Door de verhuur over de peildatum van 1 januari van het kalenderjaar heen te tillen, bespaart uw cliënt dus box 3-belasting.

Lees meer

De maatregelen die zijn opgenomen in deze ‘proeve’ van de Tweede Nota van Wijziging op het Belastingplan 2014 hebben een andere status dan een nota van wijziging normaliter heeft. In tegenstelling tot de normale gang van zaken wordt de Tweede Kamer in dit geval al geïnformeerd over de voorgenomen maatregelen, voordat de Raad van State haar advies heeft gegeven. Het is dus mogelijk dat dit advies aanleiding is om de voorstellen nog te wijzigen.

 

Bron: Fiscount

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden