Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Toekomst DGA-pensioen

De staatssecretaris van Financiën geeft in zijn brief van 1 juli jl. een tweetal oplossingsrichtingen voor het pensioen in eigen beheer. De eerste oplossing bestaat uit een oudedagsbestemmingsreserve (OBR). De tweede variant, oudedagssparen in eigen beheer, lijkt op de huidige beschikbare premieregelingen. Anders dan in de variant van de OBR is hier tijdens de opbouwfase wel degelijk sprake van juridisch afdwingbare rechten. De staatssecretaris heeft een voorkeur voor de tweede variant. Hij zou de aanpassingen het liefst per 1 januari 2016 invoeren, maar hij geeft wel aan dat zorgvuldigheid voor snelheid gaat.

Commentaar
Het jammere aan de brief van de staatssecretaris is dat er geen duidelijke visie op het overgangsrecht wordt gegeven. Invoering van een dergelijk vergaande wijziging verdient een goed beargumenteerd overgangsrecht. Dat is met name van belang voor DGA’s of hun nabestaanden die op dit moment al pensioenuitkeringen van hun BV ontvangen.

Meer informatie betreffende oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer (PEB) kunt u hier vinden.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

 

Bron: http://nieuwssignalen.fiscount.nl/nieuws/4933/1072/Toekomst-DGA-pensioen/more

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden