Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Trouwen in beperkte gemeenschap van goederen

Stapt u binnenkort in het huwelijksbootje? U kunt op verschillende voorwaarden trouwen. Als u niets regelt, trouwt u standaard in beperkte gemeenschap van goederen. Ontdek wat dit precies voor uw bedrijf betekent.

Standaard trouwt u in beperkte gemeenschap van goederen, tenzij u van tevoren huwelijkse voorwaarden opstelt. Dit is zo sinds de vernieuwing van het huwelijksvermogensrecht in 2018. Dit geldt ook voor het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Alles wat u hier verder leest over trouwen in beperkte gemeenschap van goederen, gaat ook over het geregistreerd partnerschap. Trouwen heeft gevolgen voor je bedrijf.

BEPERKTE GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN

Binnen de beperkte gemeenschap van goederen deelt u met uw partner alles wat u opbouwt vanaf jullie trouwdag: jullie bezittingen, inkomsten en schulden. Dit geldt voor iedereen die vanaf 1 januari 2018 trouwt en geen huwelijkse voorwaarden opstelt. Bent u vóór 1 januari 2018 getrouwd? Dan verandert er niets voor u.

Voorkom onduidelijkheid
Als u trouwt en een eigen bedrijf hebt, is het altijd verstandig om huwelijkse voorwaarden op te stellen. Zo voorkomt u later eventuele onduidelijkheid over hoe u de waarde, het vermogen en eventuele schulden van uw bedrijf moet delen. Ook maakt u daarmee afspraken over uw pensioenrechten en het wel of niet verrekenen van spaargeld.

VERSCHILLENDE VERMOGENS
Als u getrouwd bent in beperkte gemeenschap van goederen zijn er drie vermogens:

  • uw eigen privévermogen
  • het privévermogen van uw echtgenoot
  • het gemeenschappelijke vermogen

Alle inkomsten, bezittingen en schulden die u tijdens het huwelijk krijgt of maakt, zijn gemeenschappelijk. Oftewel, die deelt u met uw echtgenoot. Dit geldt ook voor de bezittingen en schulden die u vóór het huwelijk al gezamenlijk had. Maar bezittingen en schulden die voor uw huwelijk privé waren, dus alleen van u, blijven ook privé tijdens het huwelijk.

GEVOLGEN VOOR UW ONDERNEMING
Trouwen in beperkte gemeenschap van goederen heeft invloed op uw bedrijf.

  • Had u uw bedrijf al voordat u het huwelijk aanging? Dan valt uw bedrijf niet in de beperkte gemeenschap van goederen. Alleen u bezit opbrengsten en eventuele schulden van uw bedrijf.
  • Start u uw bedrijf tijdens het huwelijk? Dan horen uw bedrijf en alle opbrengsten en schulden hiervan wél bij de beperkte gemeenschap van goederen. U deelt deze dan met uw partner.
  • Schenkingen en erfenissen die u voor of tijdens het huwelijk ontvangt, horen bij uw privévermogen.

“Als u niet kunt aantonen dat iets van u is, bepaalt de wet dat het gedeeld moet worden.”

RISICO’S
Er zitten voor ondernemers nadelen en risico’s aan trouwen zonder huwelijkse voorwaarden. Zo kan het onduidelijk zijn wat van wie is en hoe de inkomsten en/of waarde van uw bedrijf tussen u en uw partner gedeeld moeten worden als u gaat scheiden, een van jullie overlijdt of als het bedrijf failliet gaat.

AFSPREKEN WAT VAN WIE IS
Als u niet kunt aantonen dat iets van u is, gaat de wet ervan uit dat het gemeenschappelijk is en dus gedeeld moet worden. Houd daarom goed bij wat van wie is. Dat kan bijvoorbeeld door bij de notaris een lijst van uw privébezittingen en -schulden op te nemen bij de akte van huwelijkse voorwaarden.

U kunt ook samen een lijst maken en ondertekenen en/of bonnetjes bewaren van aankopen die u met uw privégeld hebt betaald en privé wilt houden. Let op: de dingen die u zonder notaris samen afspreekt en bijhoudt, gelden niet als officieel bewijs wanneer u schuldeisers hebt.

SCHEIDEN
Bij een eventuele echtscheiding kunt uw partner de helft van de waarde van uw bedrijf eisen. Heeft uw partner bijgedragen aan de groei van uw bedrijf? Bijvoorbeeld door in het bedrijf te werken of er eigen geld in te steken. Dan kunt uw partner hiervoor een extra vergoeding vragen. Meningsverschillen hierover voorkomt u met huwelijkse voorwaarden.

Huwelijkse voorwaarden

U hoeft niet in beperkte gemeenschap van goederen te trouwen. U kunt ook trouwen op huwelijkse voorwaarden. Die voorwaarden kunt u met uw partner volledig op maat maken. Jullie bepalen zelf wat wel of niet gemeenschappelijk is, hoe u bijdraagt aan de kosten van de gemeenschappelijke huishouding en hoe jullie omgaan met bijvoorbeeld spaargeld of een eigen bedrijf. Zo kunt u in uw huwelijkse voorwaarden opnemen dat alleen jullie inboedel of huis gemeenschappelijk is. Al het overige blijft dan privé.

NOTARIS
Voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden moet u samen langs de notaris. Daar zet u afspraken op papier over uw bezittingen en schulden voor, tijdens en na jullie huwelijk. U geeft aan wat wel en niet gezamenlijk is en hoe u alles verdeelt als jullie ooit gaan scheiden of als een van jullie overlijdt.

Redelijke vergoeding

Binnen een huwelijk zijn partners volgens de wet verplicht allebei bij te dragen aan de kosten van de gezamenlijke huishouding.

Bent u in loondienst, dan valt wat u verdient tijdens het huwelijk automatisch in de beperkte gemeenschap van goederen. Oftewel, u moet het delen met uw partner. Komt uw inkomen uit een bedrijf dat u al had voordat u ging trouwen? Dan blijft dit inkomen van u privé. Wat privé is deelt u niet met uw partner. Als ondernemer draagt u dan nog niets bij aan de kosten van de gezamenlijke huishouding. Maar dat bent u volgens de wet wél verplicht.

Daarom staat in artikel 1:95a van het Burgerlijk Wetboek dat u als ondernemende echtgenoot een ‘redelijke vergoeding‘ moet betalen aan de gezamenlijke huishouding. Zo levert u als ondernemende partner tóch een bijdrage. Hoe hoog die redelijke vergoeding precies is, verschilt per situatie.

Als u een bedrijf start tijdens uw huwelijk, geldt de redelijke vergoeding niet. Dan is uw bedrijf automatisch gemeenschappelijk. Het vermogen en de eventuele schulden van het bedrijf zijn dan van u en uw partner samen.

Advies

Of u nu met of zonder huwelijkse voorwaarden trouwt: overleg samen met uw partner wat jullie van elkaar willen en verwachten. Neem bij vragen contact op met een juridisch adviseur of notaris.
Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen.

Bron: https://www.kvk.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden