Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Uitbetaalde bedragen aan derden aanleveren vóór 1 februari

Hebt u in 2022 bedragen aan iemand betaald die niet als ondernemer bij u werkt en ook niet bij u in (fictieve) dienstbetrekking is? Dan moet u deze uitbetaalde bedragen aan derden (UBD) vóór 1 februari 2023 aanleveren aan de Belastingdienst.

Sinds 1 januari 2022 maakt de Belastingdienst onderscheid tussen 2 verschillende soorten uitbetalers: inhoudingsplichtige en niet-inhoudingsplichtige uitbetalers.

Bent u een inhoudingsplichtige uitbetaler?

U bent een inhoudingsplichtige uitbetaler als u een loonheffingennummer hebt en aangifte loonheffingen moet doen. Collectieve beheersorganisaties zijn ook inhoudingsplichtige uitbetalers.

OOK ZONDER UITNODIGING GEGEVENS AANLEVEREN
Bent u een inhoudingsplichtige uitbetaler, dan bent u vanaf 1 januari 2022 verplicht om gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden te registreren. Deze gegevens moet u tussen 2 januari en 31 januari 2023 aanleveren. Inhoudingsplichtige uitbetalers die bij de Belastingdienst bekend zijn vanwege eerdere UBD-aanleveringen, ontvangen een uitnodiging.

Let op!
Ook zonder uitnodiging bent u als inhoudingsplichtige uitbetaler verplicht om deze gegevens aan te leveren.

Ben u een niet-inhoudingsplichtige uitbetaler?

U bent een niet-inhoudingsplichtige uitbetaler als u geen loonheffingennummer hebt.

ALLEEN MET UITNODIGING GEGEVENS AANLEVEREN
Bent u een niet-inhoudingsplichtige uitbetaler, dan hoeft u alleen de gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden te registreren en aan te leveren als u een uitnodiging van de Belastingdienst hebt ontvangen.

Uitnodigingen verzonden rond 19 december

De Belastingdienst heeft de uitnodigingen voor het aanleveren van uitbetaalde bedragen aan derden over 2022 verzonden rond 19 december 2022 per mail. In de bijlage kunt u de inhoud van deze mail lezen.

Indien u nog vragen heeft over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://fsa.pleio.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden