Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Uitbetalingen op 1 rekeningnummer

Krijgt uw klant toeslag of een belastingteruggaaf? Sinds 1 december 2013 betalen we de meeste bedragen uit op 1 rekeningnummer. Dit rekeningnummer moet op naam staan van diegene die de toeslag heeft aangevraagd of de belastingteruggaaf krijgt.

Is uw klant particulier?

Alle toeslagen en teruggaven inkomstenbelasting betalen wij uit op een rekeningnummer dat op naam van uw klant staat. Dit mag ook een gezamenlijke rekening (en/of-rekening) zijn. Betalen wij uw klant een teruggaaf bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) uit? Ook die maken we over naar ditzelfde rekeningnummer.

Is uw klant ondernemer voor de btw?

Krijgt uw klant btw van ons terug? De btw-teruggaaf betalen we uit op een rekeningnummer dat op naam van de onderneming staat. Dit kan een ander rekeningnummer zijn dan het rekeningnummer waarop wij toeslagen en andere belastingteruggaven uitbetalen. Uw klant kan per btw-subnummer een ander rekeningnummer gebruiken. Gaat het om een fiscale eenheid? Dan mogen we ook uitbetalen op een rekeningnummer dat op naam staat van 1 van de bedrijfsonderdelen van de fiscale eenheid. Is uw klant zzp’er? Dan mag hij ook een particulier rekeningnummer gebruiken dat op zijn naam staat.

Gevolgen van 1 rekeningnummer

Veel uitbetalingen doen we al op 1 rekeningnummer op naam. In de meeste gevallen heeft de overgang naar 1 rekeningnummer dan ook geen gevolgen. Is er wel iets veranderd voor uw klant, dan heeft hij daarover een brief gekregen. Bij het onderdeel Privé leest u welke gevolgen 1 rekeningnummer voor uw klanten kan hebben.

Wij kunnen uw klant om een rekeningnummer vragen

Hebben we van uw klant geen rekeningnummer waarop we kunnen uitbetalen? Dan sturen we een brief waarin we vragen om een rekeningnummer door te geven.

Wij kunnen uw klant om bewijs vragen

Heeft uw klant een rekeningnummer aan ons doorgegeven en kunnen wij niet vaststellen of een rekeningnummer op naam staat? Dan krijgt uw klant een brief waarin wij vragen om aan te tonen dat het rekeningnummer op naam staat. Heeft uw klant zo’n brief ontvangen? Lees bij het onderdeel Privé welke informatie uw klant moet opsturen.

Bijzondere situaties

Voor uw klant kan een uitzondering gelden. Lees welke uitzonderingen voor uitbetalen op 1 rekeningnummer er zijn.

Overgangssituatie

Nog niet iedereen heeft 1 rekeningnummer voor uitbetalingen. Het is dus mogelijk dat uw klant nog toeslagen of teruggaven ontvangt op verschillende rekeningnummers of op een rekeningnummer dat niet op naam staat.

Meer informatie

Meer informatie over 1 rekeningnummer vindt u via Geldzaken bij het onderdeel Privé. Daar vindt u ook algemene informatie over het uitbetalen van bedragen. Bijvoorbeeld als u wilt weten wanneer wij toeslagen uitbetalen.

 

Bron: www.belastingdienst.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden