Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Uitbreiding btw-sportvrijstelling

De btw-sportvrijstelling wordt in 2019 uitgebreid met diensten aan niet-leden van sportorganisaties. De vrijstelling zal bovendien gaan gelden voor diensten die nauw samenhangen met de beoefening van sport of met lichamelijke opvoeding, maar blijft in alle gevallen beperkt tot niet-winstbeogende organisaties. Zodoende blijft de commerciële exploitatie van een sportaccommodatie (denk aan sportscholen) belast met 6% (vanaf 2019 9%) btw. Met de uitbreiding van de sportvrijstelling komt tevens het recht op aftrek van in rekening gebrachte btw voor gemeenten en sportverenigingen en -stichtingen te vervallen. Maar het Belastingplan 2019 voorziet in een ruime overgangsregeling.

Ruime overgangsregeling
Sportorganisaties en gemeenten die op basis van de huidige regels een sportaccommodatie btw belast ter beschikking stellen en louter op basis van de verruiming van de sportvrijstelling per 1 januari 2019 binnen de sportvrijstelling vallen, hoeven op basis van de voorgestelde overgangsregeling de in aftrek gebrachte btw niet te herzien (lees: terug te betalen). Ook voor sportaccommodaties waarvan de bouw al vóór 1 januari 2019 is gestart maar pas na die datum worden opgeleverd en in gebruik genomen, kan de btw op de bouwtermijnen volgens het overgangsrecht toch nog volledig in aftrek worden genomen, mits de aftrek op basis van de huidige regels is toegestaan.

Nieuwe subsidieregeling
Bovendien komt er vanaf 2019 een subsidieregeling voor sportverenigingen en gemeenten die door de verruiming van de sportvrijstelling financieel nadeel leiden.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

 

Bron: http://vaknieuws.fiscount.nl/nieuws/9029/3025/Uitbreiding-btw-sportvrijstelling/more

 

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden