Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Uitstel voor voldoen aan administratieve vereisten lage WW-premie

Werkgevers krijgen tot 1 april 2020 de tijd om te voldoen aan de administratieve vereisten voor de lage WW-premie. Dit en meer blijkt uit het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW. Hierin wordt ingegaan op de nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot de hoge en lage WW-premie onder de Wet arbeidsmarkt in balans. In de laatste documentversie worden veel voorkomende vragen behandeld. Zo is toegevoegd dat er ook bij een digitale arbeidsovereenkomst wordt voldaan aan de voorwaarde dat een arbeidsovereenkomst schriftelijk is vastgelegd. Wat nu als een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege is overgegaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?

In dat geval kan toch de lage WW-premie van toepassing zijn. De oorspronkelijke schriftelijke arbeidsovereenkomst moet dan wel zijn aangepast aan de nieuwe situatie. Óf de werkgever moet beschikken over een addendum. Zoals gezegd, krijgen werkgevers dus tot 1 april 2020 de tijd om te voldoen aan deze administratieve vereisten. Wordt er gekozen voor een addendum op basis waarvan de lage WW-premie is verschuldigd? Dan moet aan deze voorwaarden zijn voldaan:

  • de werknemer en werkgever hebben een schriftelijk addendum ondertekend;
  • uit dit addendum blijkt dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is; en
  • de werkgever bewaart dit addendum bij de loonadministratie.

Een addendum is ook voldoende voor het afdragen van de lage WW-premie als de originele arbeidsovereenkomst nooit op schrift gesteld is. Of wanneer deze overeenkomst niet meer beschikbaar is in de administratie van de werkgever.

Coulance tot 1 april 2020
Werkgevers krijgen dus tot 1 april 2020 gelegenheid om zich te conformeren aan de administratieve vereisten voor de lage WW-premie. Tot die datum mogen zij de lage WW-premie afdragen. Oók als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (geen oproepovereenkomst) nog niet schriftelijk is vastgelegd, of als beide partijen de arbeidsovereenkomst of het addendum nog niet hebben ondertekend. Deze coulance geldt echter alleen voor werknemers die voor 1 januari 2020 in dienst zijn getreden! Uiterlijk 30 maart 2020 moet voor deze werknemers de door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst, of het door beide partijen ondertekende schriftelijke addendum, in de loonadministratie aanwezig zijn. Daaruit moet blijken dat de werknemer vóór – of uiterlijk op – 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst was.

Digitale handtekening
Ook een digitale handtekening volstaat, evenals instemming via de e-mail of in een HR-systeem. Is voor 1 april 2020 niet voldaan aan deze voorwaarden, maar duurt de arbeidsovereenkomst wel voort na 31 maart? In dat geval is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www.fiscount.nl/

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden