Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Update handreiking ‘Vrijwilliger en vergoeding’

De redactie van Forum salaris, een onderdeel van de Belastingdienst, heeft de handreiking ‘Vrijwilliger en vergoeding’ geactualiseerd. De informatie over de gevolgen van een betaling boven de maximumbedragen is uitgebreid. Ook zijn de bedragen van de maximumvergoedingen aangepast.

De handreiking bevat nu de volgende informatie:

Als een organisatie met vrijwilligers werkt kan de vrijwilligersregeling van toepassing zijn. In dat geval hoeft de werkgever geen loonheffingen in te houden en af te dragen. Voor het toepassen van de vrijwilligersregeling gelden wel enkele voorwaarden. In deze handreiking komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • wanneer is iemand een vrijwilliger;
 • de vrijwilligersvergoeding;
 • regelhulp vrijwilligers;
 • uitbetaling van de vrijwilligersvergoeding.

VRIJWILLIGER
Iemand is een vrijwilliger als hij voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De persoon is niet in fictieve dienstbetrekking én doet de werkzaamheden niet voor zijn beroep.
 • Hij verricht de werkzaamheden voor:
  • een organisatie die niet is onderworpen aan vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld;
  • een sportvereniging of sportstichting; of
  • een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
 • De vrijwilliger ontvangt een beloning die binnen de grenzen van de vrijwilligersvergoeding blijft.

DE VRIJWILLIGERSVERGOEDING
Een belangrijk kenmerk van vrijwilligerswerk is dat de vergoeding niet in verhouding staat tot het tijdsbeslag en de aard van het werk. De vrijwilligersvergoeding mag niet hoger zijn dan:

 • maximaal € 170 per maand, én
 • maximaal € 1.700 per kalenderjaar.

Betaalt de werkgever een vergoeding per uur, dan geldt hiervoor een maximum uurloon van € 5,00. Voor een vrijwilliger jonger dan 21 jaar geldt een maximum van € 2,75 per uur. De werkgever hoeft geen urenadministratie bij te houden. Als de werkgever per activiteit betaalt, moet hij de vergoeding omrekenen naar een vergoeding per uur.

VERGOEDING HOGER DAN MAXIMUM
Is de vergoeding hoger dan de maximumbedragen, dan is het afhankelijk van de situatie of de werkgever loonheffingen verschuldigd is. Ontvangt de vrijwilliger alleen een vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten, dan is er geen sprake van een voordeel. De werkgever hoeft dan geen loonheffingen af te dragen.

Ontvangt de vrijwilliger naast de kostenvergoeding andere vergoedingen of verstrekkingen, dan moet de werkgever beoordelen of sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Als dit het geval is, is de werkgever loonheffingen verschuldigd.

UITBETALING VAN VRIJWILLIGERSVERGOEDING
De werkgever kan de vrijwilligersvergoeding het beste uitbetalen in het jaar waarin de vrijwilligerswerkzaamheden zijn verricht. De vrijwilligersvergoeding kan belast zijn als het totaal van de uitbetaalde vergoedingen in een jaar hoger is dan € 1.700 per jaar en € 170 per maand. Ook als deze vergoedingen betrekking hebben op verschillende jaren.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www.taxlive.nl/

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden