Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Update ontwikkelingen werkkostenregeling

Hieronder geven wij enkele van de door de Belastingdienst gepubliceerde vragen en antwoorden weer die verband houden met de gevolgen voor de loonheffing van personeelsfeesten, waarop wij vervolgens onze visie omschrijven.

Vraag 1
Ik organiseer een personeelsfeest op de werkplek. Naast hapjes en drankjes is er ook een lopend buffet. Is er sprake van belast loon voor mijn werknemer?

Reactie Belastingdienst:
Voor de consumpties geldt een nihilwaardering. Bij een lopend buffet is sprake van een maaltijd. Hiervoor rekent u € 3,20 tot het loon. U kunt dit loon aanwijzen als eindheffingsloon.

Onze  visie:
Personeelsfestiviteiten op de werkplek worden als een voorziening op de werkplek gezien waarvoor een nihilwaardering geldt, mits deze kosten gebruikelijk zijn. Noch in de regelgeving noch in de toelichting daarop wordt aangegeven dat maaltijden, of andere kosten die gemoeid zijn met de personeelsfestiviteiten op de werkplek, anders behandeld dan wel afzonderlijk gewaardeerd moeten worden. De maaltijden maken onderdeel uit van de gehele personeelsvoorziening en vallen derhalve onder de nihilwaardering. Naar onze mening kunnen de maaltijden tijdens personeelsfeesten op de werkplek niet afzonderlijk tegen het forfaitaire bedrag gewaardeerd worden. Inmiddels hebben diverse inspecteurs ook goedgekeurd dat maaltijden tijdens personeelsfeesten op de werkplek op nihil gewaardeerd mogen worden.

Vraag 2
Ik organiseer voor mijn werknemers een externe studiedag van 9.00-17.00 u met aansluitend een groot feest, een lopend buffet en een optreden van een beroemd artiest. Kan ik dit onbelast doen?

Reactie Belastingdienst:
Als u de activiteit extern houdt, is de invulling van het programma doorslaggevend bij de beoordeling van het karakter en of u dit onbelast kunt doen. Studiedagen zijn gericht vrijgesteld. De lunch en de reiskosten maken daarvan deel uit en kunt u daarom ook onbelast verstrekken. Het feest is zonder meer een aparte activiteit en heeft vooral een consumptief karakter. De kosten van het feest zijn loon voor uw werknemers. U kunt dit loon als eindheffingsloon aanwijzen. Het gaat hierbij om de kosten voor het lopende buffet, het optreden van de beroemde artiest en eventuele andere consumpties.

Onze visie:
Wij zijn van mening dat de kosten aansluitend aan een studiedag eveneens een overwegend zakelijk karakter kunnen hebben. Het consumptieve aspect hoeft hierin zeker niet altijd te overheersen. Indien de gastspreker ook de strategie van de onderneming of instelling aan bod laat komen, kan naar onze mening eveneens sprake zijn van een (meer dan bijkomstig) zakelijk karakter. De kosten voor de maaltijd kunnen ook dan worden geschaard onder de gerichte vrijstelling voor tijdelijk verblijf, waardoor ook voor deze kosten een gerichte vrijstelling van toepassing is. Wij benadrukken dat in deze situaties het zakelijk karakter aannemelijk gemaakt dient te worden door de werkgever. Het is daarnaast mogelijk dat een gedeelte van de kosten van het feest een meer dan bijkomstig zakelijk karakter heeft, zodat de dag naar rato (bijvoorbeeld 40% consumptief en 60% zakelijk) verdeeld kan worden.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

 

Bron: http://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/tax/articles/update-ontwikkelingen-werkkostenregeling.html

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden