Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

UWV: In 2016 lagere WW-sectorpremie voor werkgevers

Werkgevers kunnen in 2016 een lagere WW-sectorpremie tegemoet zien. Als gevolg van het economisch herstel neemt het aantal WW-uitkeringen dit jaar naar verwachting af tot 420.000 en naar minder dan 400.000 eind 2016. Hierdoor dalen de uitkeringslasten voor de WW-uitkering van 6,9 miljard euro in 2014 naar 6,2 miljard euro in 2016. Dit staat in de Juninota 2015 die onlangs door UWV is gepubliceerd.

De Juninota 2015 schetst de actuele inzichten in de verwachte ontwikkeling van de lasten en baten van de door UWV uitgevoerde wetten. UWV verwacht dat het aantal Wajong-uitkering zal afnemen van 251.000 eind 2014 naar 247.000 eind 2016. De daling van het aantal Wajongers is het gevolg van de sterk beperkte toegang tot de Wajong door de introductie van de Participatiewet.

Ramingen gunstiger
De ramingen vallen gunstiger uit dan de laatste voorspellingen uit januari, omdat het economisch herstel verder doorzet. Zo vallen de WW-uitkeringslasten ruim een kwart miljard lager uit. Het herstel is het duidelijkst zichtbaar in de sectoren bouw, zakelijke dienstverlening, metaal, uitzendbedrijven en detailhandel. In andere sectoren, zoals de zorg en de financiële dienstverlening gaan echter juist banen verloren en stijgen de WW-lasten. Per saldo zal de WW-sectorpremie die werkgevers betalen volgend jaar dalen. De lastendekkende sectorpremie bedraagt volgend jaar 1,77 procent. Dat is 0,39 procent lager dan de gemiddelde sectorpremie van dit jaar.

Premies WGA en Ziektewet blijven stabiel
Ook de premies voor de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet blijven volgend jaar vrijwel stabiel. De lastendekkende premies voor deze wetten bedragen volgend jaar 0,49 procent voor de WGA voor vaste contracten (nu 0,48 procent), 0,25 procent voor de WGA voor flexibele werknemers (nu 0,24 procent) en 0,37 procent voor de Ziektewet (nu 0,35 procent).

Zowel voor de WGA als voor de Ziektewet kunnen werkgevers kiezen tussen verzekerd zijn bij UWV en eigenrisicodrager worden. Het marktaandeel van UWV bedraagt volgend jaar naar verwachting 56 procent bij de WGA en 64 procent bij de Ziektewet.
 
Daling aantal Wajongers
De toegang tot de Wajong is sinds 1 januari van dit jaar sterk beperkt vanwege de Participatiewet. Hierdoor neemt het aantal Wajong-uitkeringen voor het eerst af sinds de invoering ervan. Eind 2014 waren er 251.000 mensen met een Wajong-uitkering. UWV verwacht dat dit aantal zal teruglopen naar 247.000 eind 2016. Een van de gevolgen van deze wet is dat mensen alleen nog tot de Wajong 2015 worden toegelaten als sprake is van volledig en duurzaam geen arbeidsmogelijkheden. Hierdoor daalt de instroom in de Wajong van 17.400 personen in 2014 naar 4.700 personen in 2015. Deze daling zet door in 2016 en zal uitkomen op een instroom van 3.300 personen.

Aantal WW-uitkeringen nog hoog
Ondanks dat de werkloosheid afneemt zijn er nog veel mensen die een WW-uitkering ontvangen. Hierdoor groeit het tekort op de UWV-fondsen dit jaar met twee miljard euro naar 10,8 miljard euro. Het tekort doet zich vooral voor bij het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf). De wijze waarop UWV invulling geeft aan de rol van fondsbeheerder is niet van invloed geweest op het ontstaan van dit tekort. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt de premies voor het AWf vast, waarbij ook inkomenspolitiek en de ontwikkeling van het EMU-saldo in overweging worden genomen. Het negatieve fondsvermogen heeft geen gevolgen voor de betaling van de uitkeringen.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: http://accountantweek.nl/artikel/uwv-in-2016-lagere-wwsectorpremie-voor-werkgevers

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden