Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Vakantieauto en bijtelling

Een werkgever kan gedurende de vakantieperiode een ‘vakantieauto’ ter beschikking stellen aan de werknemer. Of de werknemer levert de auto van de zaak in tijdens de vakantieperiode. Wat de gevolgen zijn voor de bijtelling is afhankelijk van de situatie.

In deze handreiking leest u meer over de gevolgen voor de bijtelling in de volgende situaties:

  • De werknemer heeft gedurende de vakantieperiode gelijktijdig 2 auto’s ter beschikking.
  • De werknemer krijgt een vervangende auto tijdens de vakantieperiode.
  • De werknemer heeft enkel tijdens de vakantieperiode een auto ter beschikking.
  • De werknemer huurt tijdens vakantie een auto van de werkgever.
  • De werknemer levert de auto van de zaak in tijdens vakantieperiode.

TIJDENS VAKANTIEPERIODE 2 AUTO’S
Stelt u een werknemer tijdens de vakantieperiode gelijktijdig 2 of meer auto’s ter beschikking? Dan moet u het privégebruik per auto beoordelen. De bijtelling privégebruik auto past u toe voor elke auto waarmee de werknemer op kalenderjaarbasis meer dan 500 privékilometers rijdt.

Redelijke toepassing van deze regels betekent dat de bijtelling privégebruik auto bij meerdere ter beschikking gestelde auto’s beperkt kan blijven tot 1 auto als de werknemer alleenstaand is of als in zijn gezin 1 persoon een rijbewijs heeft. U houdt alleen rekening met de bijtelling van de auto met de hoogste bijtelling . Als in het gezin van de werknemer 2 personen een rijbewijs hebben, berekent u de bijtelling over 2 auto’s. U houdt alleen rekening met de bijtelling van de 2 auto’s met de hoogste bijtelling.

Let op!
In 2021 en eerder hield u rekening met de auto(‘s) met de hoogste cataloguswaarde.

TIJDENS VAKANTIEPERIODE VERVANGENDE AUTO
Heeft de werknemer een auto van de zaak en krijgt hij tijdens de vakantieperiode een andere auto ter beschikking? Dan moet u bijtellen als uw werknemer in het kalenderjaar in totaal meer dan 500 kilometer privé rijdt. De bijtelling geldt dan voor beide auto’s, gedurende de periode dat deze auto’s aan de werknemer ter beschikking staan. U moet het privégebruik voor elke auto naar tijdsgelang berekenen.

ALLEEN TIJDENS VAKANTIE EEN AUTO TER BESCHIKKING
Het kan zijn dat u de werknemer alleen voor de vakantieperiode een auto ter beschikking stelt. Dan moet u de gereden privékilometers omrekenen tot het aantal privékilometers dat uw werknemer zou rijden in een heel kalenderjaar. Als dit meer is dan 500 kilometer, berekent u de bijtelling naar tijdsgelang.

WERKGEVER VERHUURT AUTO
Als de werkgever tijdens de vakantieperiode een auto verhuurt aan de werknemer, is het afhankelijk van feiten en omstandigheden of u de bijtelling moet toepassen. Wilt u weten of u moet bijtellen dan kunt u contact opnemen met:
Belastingdienst/team Auto/PGA
Postbus 9001
6800 DB Arnhem

SLEUTELS INLEVEREN TIJDENS VAKANTIE
Een werknemer rijdt meer dan 500 kilometer privé met de auto van de zaak. Tijdens de vakantieperiode van 1 maand levert hij de sleutels van de auto in. Is dan de bijtelling nog van toepassing voor deze maand?

In deze situatie moet u vaststellen of de auto nog ter beschikking staat tijdens de vakantie.

Om u te helpen om dit juist te beoordelen, vindt u aanwijzingen en suggesties in de Handreiking privégebruik auto op belastingdienst.nl.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://fsa.pleio.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden