Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Vanaf 2018 ook vakantiebijslag over overwerkvergoeding en -toeslag

Vanaf 1 januari 2018 moet een werkgever ook het minimumloon betalen voor overwerk. Dit is geregeld door aanpassing van het loonbegrip in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml). Dit heeft ook gevolgen voor de vakantiebijslag. De werknemer heeft recht op een vakantiebijslag die ten minste 8% bedraagt van zijn ten laste van de werkgever komende loon, met uitzondering van onder andere verdiensten uit overwerk. Deze uitzondering vervalt met ingang van 1 januari 2018. Wel kan in een cao worden bepaald dat de werknemer geen recht heeft op vakantiebijslag of op een lager bedrag aan vakantiebijslag.

Let op!
Er is geen overgangsregeling getroffen. Ook voor overwerk dat vóór 1 januari 2018 is verricht – maar na 1 januari 2018 wordt betaald – is de werkgever vakantietoeslag verschuldigd. De werkgever kan dit voorkomen door:

  • het overwerk vóór 1 januari 2018 uit te betalen; of
  • ervoor te zorgen dat de werknemers de overwerkuren nog voor 1 januari 2018 opnemen door minder te werken.

Een overwerktoeslag behoort ook tot het loon voor de Wml. De werkgever moet dus ook over de overwerktoeslag vakantiebijslag betalen, tenzij in de cao een afwijkende regeling is opgenomen.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

 

Bron: http://vaknieuws.fiscount.nl/nieuws/7794/2282/Vanaf-2018-ook-vakantiebijslag-over-overwerkvergoeding-en-toeslag/more

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden