Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Vanaf 2018 ook vakantiebijslag over overwerkvergoeding

Vanaf 1 januari 2018 moet een werkgever ook het minimumloon betalen voor overwerk. Dit is geregeld door aanpassing van het loonbegrip in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml). Daar staat nu dat onder loon de geldelijke inkomsten uit hoofde van de dienstbetrekking worden verstaan, met uitzondering van onder andere verdiensten uit overwerk. Deze uitzondering vervalt met ingang van 1 januari 2018. Dit betekent dat een werknemer vanaf 2018 niet alleen recht heeft op minimumloon, maar ook op vakantiebijslag over zijn overwerkloon.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

 

Bron: http://vaknieuws.fiscount.nl/nieuws/7221/2218/Vanaf-2018-ook-vakantiebijslag-over-overwerkvergoeding/more

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden