Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

VAR ook na 1 januari 2016: uitstel invoering modelovereenkomsten

De VAR wordt toch niet afgeschaft op 1 januari 2016. De invoering van het systeem van modelovereenkomsten wordt uitgesteld tot 1 april 2016. Daarna geldt een coulanceperiode tot 1 januari 2017 waarin opdrachtgevers en opdrachtnemers de tijd krijgen om hun werkwijze aan te passen aan een werkwijze die in een modelovereenkomst staat. Dit schrijft staatssecretaris Wiebes in een brief aan de Eerste Kamer. Hij vraagt daarin de behandeling van het wetsvoorstel aan te houden. Zo creëert hij tijd om meer modelovereenkomsten te beoordelen en te publiceren en kan hij samen met belangenorganisaties een transitieplan bedenken voor een soepele overgang naar het nieuwe systeem.

Inmiddels zijn in samenwerking met VNO-NCW en MKB-Nederland algemene modelovereenkomsten met voorbeeldbepalingen opgesteld en gepubliceerd. Deze overeenkomsten betreffen:

  • de modelovereenkomst die kan worden gebruikt in de situatie waarin de opdrachtnemer de arbeid niet persoonlijk hoeft te verrichten;
  • de modelovereenkomst tussenkomst (intermediairs);
  • de modelovereenkomst geen werkgeversgezag.

Het wetsvoorstel heeft geen terugwerkende kracht. De vrijwarende werking van de VAR voor de opdrachtgever blijft daarom van kracht totdat het systeem van modelovereenkomsten in werking treedt.

Commentaar
Hoewel belangenorganisaties als VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-ZZP steeds hebben gewezen op het belang van het voorkomen van onzekerheid bij de overgang van de VAR naar het systeem van modelovereenkomsten, blijkt er kennelijk nu nog geen goed transitieplan te zijn. Een bijzondere gang van zaken bij een zo ingrijpende wijziging, vinden wij.

Indien u nog vragen heeft over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

 

Bron: http://nieuwssignalen.fiscount.nl/nieuws/5164/1134/VAR-ook-na-1-januari-2016-uitstel-invoering-modelovereenkomsten/more

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden