Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

VAR verdwijnt in 2016

De VAR gaat verdwijnen per 1 mei 2016. Opdrachtnemers kunnen dan geen VAR meer aanvragen.

In de tussentijd is er een overgangsregeling.

In plaats van een VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers overeenkomsten gebruiken die door de Belastingdienst zijn opgesteld of beoordeeld. Daarmee hebben zij zekerheid over de voorgenomen arbeidsrelatie.

Geen VAR meer, wel beoordeelde overeenkomsten

In samenwerking met externe organisaties stelt de Belastingdienst algemene modelovereenkomsten op, op grond waarvan een opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen. Deze overeenkomsten zijn niet voor een specifieke beroepsgroep. Om wat voor werk het gaat en binnen welke branche, is dan niet van belang. Deze overeenkomsten publiceren wij op onze internetsite.

Belangenorganisaties van opdrachtgevers en van opdrachtnemers, individuele opdrachtgevers of hun intermediairs en individuele opdrachtnemers kunnen ook overeenkomsten opstellen en aan ons voorleggen. De Belastingdienst beoordeelt deze overeenkomsten en geven vervolgens uitsluitsel of de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en betalen. Overeenkomsten op grond waarvan een opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden, kan de Belastingdienst ook publiceren op hun internetsite. Dit zijn dan voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen of individuele overeenkomsten.

U vindt alle gepubliceerde overeenkomsten bij: Algemene modelovereenkomsten, voorbeeldovereenkomsten en individuele overeenkomsten.

Keuzevrijheid

U kunt altijd kiezen tussen een overeenkomst die door de Belastingdienst is opgesteld of beoordeeld, en een eigen overeenkomst die u niet aan ons hebt voorgelegd. U bent namelijk niet verplicht uw overeenkomst aan de Belastingdienst voor te leggen. Het voordeel van een overeenkomst die door de Belastingdienst is opgesteld of beoordeeld, is dat de opdrachtgever vooraf zekerheid heeft dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen.

Legt u de overeenkomst niet aan de Belastingdienst voor, dan moet de opdrachtgever zelf bepalen of hij wel of geen loonheffingen moet betalen. Welke bepalingen daarbij een rol spelen, leest u bij Uw overeenkomst: wel of geen dienstbetrekking.

Andere overeenkomsten dan gepubliceerde overeenkomsten

Als een opdrachtgever en opdrachtnemer geen gepubliceerde overeenkomst kunnen of willen gebruiken, kan een opdrachtgever een eigen overeenkomst aan de Belastingdienst voorleggen. Ook van deze overeenkomst zal de Belastingdienst dan beoordelen of de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en betalen. Welke bepalingen een rol spelen bij de beoordeling, leest u bij Uw overeenkomst: wel of geen dienstbetrekking.

Wat betekent dit voor opdrachtgevers en opdrachtnemers?

Wordt er gewerkt volgens een overeenkomst die door de Belastingdienst is opgesteld of beoordeeld, dan heeft de opdrachtgever vooraf zekerheid dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen. De opdrachtnemer is dan niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA). Hij krijgt dus geen uitkering als hij werkloos, ziek of arbeidsongeschikt wordt.

De beoordeling van de overeenkomsten zegt niets over hoe de Belastingdienst de inkomsten van de opdrachtnemer zien. Pas bij het beoordelen van zijn aangifte inkomstenbelasting bepaalt de Belastingdienst of zij zijn inkomsten zien als winst uit onderneming of als resultaat uit overige werkzaamheden. Werken volgens een overeenkomst die door de Belastingdienst is opgesteld of beoordeeld, zegt dus alleen iets over de loonheffingen en niets over het ondernemerschap van de opdrachtnemer.

Als de manier van werken verandert

Als blijkt dat de manier van werken niet volgens de overeenkomst gaat en dat er toch sprake is van een dienstbetrekking, moet de opdrachtgever alsnog loonheffingen inhouden en betalen. De opdrachtnemer is in dat geval wel verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Implementatietermijn

Van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 is er een implementatietermijn. In deze periode kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers eventueel hun werkwijze aanpassen om met de nieuwe overeenkomsten te kunnen werken. Tot die tijd houdt de Belastingdienst wel toezicht, maar nemen ze nog geen repressieve handhavingsmaatregelen. Uiteraard blijven ze overduidelijke gevallen van fraude aanpakken.

Wij raden u aan zeer zorgvuldig om te gaan met het opstellen van de nieuwe overeenkomsten tussen u als zzp-er en uw opdrachtgever. Uiteraard ondersteunen wij u graag met onze expertise ten aanzien van het opstellen van de nieuwe overeenkomsten. U kunt hiervoor contact opnemen met uw contactpersoon van NAHV Accountants.

Bron: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/onderneming_starten/voordat_u_start/ondernemer_voor_inkomstenbelasting/verklaring_arbeidsrelatie/wetsvoorstel_var_verdwijnt_in_2016/komende_nieuwe_wet_en_regelgeving_voor_de_var_de_belangrijkste_punten

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden