Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Verandering inloggen met DigiD bij de Belastingdienst

Vanaf 1 oktober 2022 verandert de manier van inloggen bij de Belastingdienst. Het is dan niet meer mogelijk om in te loggen met DigiD Basis (DigiD gebruikersnaam en wachtwoord). Inloggen gaat dan via sms-controle of de DigiD app. Door deze extra beveiliging zijn persoonlijke gegevens van burgers nog beter beschermd. Ook voor Toeslagen wordt de extra beveiliging toegevoegd. Voor Toeslagen is het vanaf 1 januari 2023 niet meer mogelijk om in te loggen met DigiD Basis.

SMS-CONTROLE OF DIGID APP
Burgers en ondernemers die nu nog inloggen met DigiD Basis kunnen overschakelen naar de DigiD app. Of ze kunnen sms-controle toevoegen aan hun gebruikersnaam en wachtwoord. Deze sms-controle is te gebruiken op mobiele en vaste telefoon. Daarnaast is het mogelijk om een helper te machtigen voor het afhandelen van de belastingdienstzaken via DigiD Machtigen. Ook blijft het mogelijk om belastingzaken te regelen op papier. Tijdens de aankomende aangifteperiode worden burgers op de hoogte gebracht van de aankomende verandering. Zij worden hierop geattendeerd via het DigiD inlogscherm op het moment dat zij inloggen bij de Belastingdienst. Ze worden aangemoedigd om direct de DigiD app te downloaden of sms-controle in te stellen. Het grootste deel van de burgers dat gewend is om in te loggen met DigiD Basis, beschikt al over de DigiD app of heeft de sms-controle al ingesteld. Op dit moment beschikken ongeveer 150.000 mensen die inloggen bij de Belastingdienst nog niet over een hoger inlogniveau dan DigiD Basis.

HULPMIDDELEN MENSELIJKE MAAT
Voor de mensen die ondersteuning nodig hebben bij het overstappen, zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar gesteld. Zo is er een instructiefilmpje voor het instellen van sms-controle en een brochure met stap voor stap uitleg in eenvoudige taal. Deze middelen vindt u op bdcommunicatie.pleio.nl/inloggenmetdigid. Deze middelen komen ook via maatschappelijk dienstverleners bij deze mensen terecht.

Veel (maatschappelijk) dienstverleners hebben komende maanden contact met mensen over hun belastingaangifte. Op dat moment kunnen zij hun cliënten ook ondersteunen bij de overstap naar een veiligere inlogmethode met behulp van de beschikbare middelen. Daarnaast staat de BelastingTelefoon klaar om mensen te helpen. Ook via de website van DigiD zijn hulpmiddelen beschikbaar: DigiD.nl/hulp. Mensen die graag persoonlijke ondersteuning krijgen, kunnen daarvoor ook terecht bij de Informatiepunten Digitale Overheid.

Bekijk hier de Infographic: 01_26-B1-CDC-20220103_uitfaseren DigiD_Infographic DigitaalDEF.002.002

De Belastingdienst stelt verschillende hulpmiddelen beschikbaar voor de mensen die ondersteuning nodig hebben bij het overstappen. Klik hier. 

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden