Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Veranderingen in 2018 voor ondernemers

In 2018 kunt u te maken krijgen met wijzigingen in wetten en regelingen. Op dit moment zijn nog niet alle definitieve wijzigingen bekend. Veranderingen die al zeker zijn voor ondernemers in 2018 hebben we hieronder geplaatst:

Afschaffing btw-landbouwregeling
Per 1 januari 2018 vervalt de btw-landbouwregeling. Land- en tuinbouwers, boshouders en veehouders gaan vanaf 2018 btw betalen over al hun goederen en diensten.


Eigen vermogen voor bbz omhoog
U mag in 2018 als zelfstandige in de bijstand een vermogen hebben van € 188.997. Dit was € 186.498. Bekijk aan welke voorwaarden u moet voldoen om als zelfstandige gebruik te kunnen maken van bijstand.


Starterskrediet omhoog
Het maximale starterskrediet gaat in 2018 omhoog naar € 36.155 ( €35.677 in 2017).
Lees meer over de mogelijkheden om als (startende) zelfstandige bedrijfskapitaal te lenen of te krijgen.


Loonkostenvoordelen in plaats van premiekortingen voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers
Voor werkgevers verdwijnen op 1 januari 2018 de premiekortingen voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers. Hiervoor komen loonkostenvoordelen (LKV) in de plaats. LKV geldt voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking, zoals een ziekte of handicap.


Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon voor werkgevers
Vanaf 1 januari 2018 kunnen werkgevers een tegemoetkoming krijgen voor werknemers van 18 tot en met 21 jaar. Dit is het jeugd-LIV genoemd.


Heffing voor Diergezondheidsfonds
De heffing voor het Diergezondheidsfonds (in het bijzonder pluimvee) verandert per 1 januari 2018. Zo verandert de manier waarop het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de heffing berekent en int. Ook het tarief verandert. Hiermee wordt voorkomen dat er een groot tekort ontstaat of overschot wordt opgebouwd. Door de veranderingen kan het zijn dat u vaker en eerder een factuur diergezondheidsheffing krijgt. De actuele tarieven voor pluimvee vindt u vanaf 1 januari 2018 op rvo.nl/diergezondheidsfonds.


6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn
Om de doelstelling van de Nitraatrichtlijn te halen, zijn er regels voor bemesting. Deze staan beschreven in een actieprogramma en gelden voor 4 jaar. Op 1 januari 2018 gaat het 6e actieprogramma in voor de periode 2018-2021.


Stelsel van fosfaatrechten
Per 1 januari 2018 treedt het stelsel van fosfaatrechten voor melkvee in werking. Doel van dit stelsel is om te zorgen dat de fosfaatproductie onder het fosfaatplafond komt.


Wet grondgebonden groei melkveehouderij
Per 1 januari 2018 wordt de Wet grondgebonden groei melkveehouderij opgenomen in de Meststoffenwet. Deze maatregel werd eerder toegepast op basis van de Algemene Maatregel van Bestuur verantwoorde groei melkveehouderij van 1 januari 2016. Het doel van de wet is voorkomen dat de melkveehouderij zonder grond kan groeien. Zo beperkt de Wet grondgebondenheid de mogelijkheid voor melkveebedrijven om alleen op basis van mestverwerking te groeien.

Heeft u nog vragen hierover, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veranderingen/ondernemers

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden