Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Verbreding en vergroting aanbod MKB-financiering

Nieuwe aanbieders die geld willen lenen aan het MKB, kunnen vanaf donderdag 30 oktober 2014 meedingen naar een nieuwe overheidsgarantie. Zij kunnen initiatieven voorleggen aan Minister Kamp van Economische Zaken die maximaal 400 miljoen euro garantie beschikbaar heeft om meer én nieuwe vormen van krediet voor MKB’ers mogelijk te maken. Deze aanpak is uniek, want tot nu toe gaf de overheid alleen garanties op de financiering die direct aan bedrijven in plaats van aan financiers werd verstrekt.

MKB motor Nederlandse economie
‘Het MKB is de motor van de Nederlandse economie en onmisbaar voor het versterken van het voorzichtige economische herstel. Toch worden veel financieringsaanvragen van MKB’ers door banken afgewezen waardoor ze niet kunnen doorgroeien. Er is dan ook een grote behoefte aan nieuwe financieringsmogelijkheden voor het MKB,’ aldus de bewindsman. ‘Deze garantie helpt nieuwe aanbieders van MKB-kredieten. Aankomende financiers kunnen met deze garantstelling makkelijker de markt betreden.’ In de Staatscourant roept Kamp vandaag nieuwe aanbieders op om met concrete voorstellen voor verbreding en vergroting van het aanbod van MKB-financiering te komen.

400 miljoen overheidsgarantie
Goede nieuwe initiatieven die voldoen aan de voorwaarden, kunnen in aanmerking komen voor een overheidsgarantie van maximaal 80%.. Een garantie helpt nieuwe partijen om de markt te betreden. Zonder garantie zullen ze moeilijk tot niet aan financiering komen. Beleggers investeren niet snel in initiatieven zonder track record of internationale benchmark. Deze garantie biedt nieuwe initiatieven de mogelijkheid een track record op te bouwen, terwijl het risico beperkt blijft.

Voorstellen indienen
Partijen hebben vanaf donderdag acht weken de tijd om hun voorstellen in te dienen. Een commissie van externe experts zal de minister adviseren. Verwacht wordt dat de eerste financieringsvoorstellen al in 2015 tot resultaat leiden.

 

Bron: Rijksoverheid.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden