Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Vergoeding kosten elektrische auto van de zaak

In de praktijk bleek onduidelijkheid te bestaan over de fiscale gevolgen als een werkgever een laadpaal voor een elektrische auto laat plaatsen bij de woning van de werknemer, of de kosten daarvan vergoedt. In een recent geactualiseerd besluit heeft de Staatssecretaris van Financiën goedgekeurd dat een dergelijke vergoeding of verstrekking geacht wordt deel uit te maken van de terbeschikkingstelling van de elektrische auto zelf. Voor werknemers bij wie rekening wordt gehouden met een bijtelling voor het privégebruik van de auto zijn de kosten van de laadpaal onderdeel van de gebruikskosten van de auto. Er hoeft dan geen rekening te worden gehouden met een extra bedrag aan loon in natura.

De vergoeding van elektriciteitskosten voor het opladen van de auto valt buiten de goedkeuring. Deze kosten kunnen niet onbelast worden vergoed. Wel is het volgens de staatssecretaris denkbaar dat een werkgever met zijn werknemers overeenkomt dat de werknemer de feitelijk verbruikte elektriciteit voor een ter beschikking gestelde auto tegen kostprijs doorlevert aan de werkgever. Ook de kosten voor een meter om het feitelijk gebruik vast te kunnen stellen, behoren dan tot de kostprijs. Een dergelijke overeenkomst heeft geen gevolgen voor de vaststelling van het loon en voor de loonheffingen.

Vergoeding kosten eigen elektrische auto van de werknemer
Voor werknemers die hun eigen auto zakelijk gebruiken, geldt de goedkeuring niet. Voor hen geldt een maximale onbelaste vergoeding van € 0,19 per zakelijke kilometer (inclusief woon-werkverkeer). Als de werkgever de kosten van een laadpaal en/of de elektriciteit vergoedt, wordt de vergoeding geacht deel uit te maken van de kilometervergoeding. Voor zover meer wordt vergoed dan € 0,19 per kilometer, is het meerdere hetzij belast bij de werknemer, of valt het als eindheffingsloon in de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neemt u dan gerust contact met ons op.

Bron: http://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/tax/articles/kostenvergoeding-laadpaal-voor-elektrische-auto-van-de-zaak-onbelast.html#

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden