Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Verhoging kantineforfait en vervallen voorwaarde goedkeuring evenementen

Het forfait van de kantineregeling voor sportverenigingen is per 1 januari 2019 verhoogd van 11,5% naar 13%. De wijziging hangt samen met de verhoging van het verlaagde btw-tarief van 6% naar 9% per die datum. Daarnaast vervalt om praktische redenen de voorwaarde bij de goedkeuring die geldt voor bijzondere evenementen of acties. Die voorwaarde hield in dat de bevoegde inspecteur zich vóór aanvang van het evenement schriftelijk akkoord moest verklaren met toepassing van de goedkeuring. De wijzigingen zijn opgenomen in een geactualiseerd besluit over fondswerving en kantines.

Tip
Pas zo spoedig mogelijk uw prijzen en administratie hierop aan!

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden