Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Verklaring van een derde-deskundige voor uitstel belastingbetaling

Als vervolg op een webinar over fiscaliteiten in coronatijd presenteert de NBA voor accountants een model voor de derde-deskundige verklaring. Organisaties moeten zo’n verklaring meesturen bij hun aanvraag voor verlenging van uitstel van betaling van belastingschulden.

Net als bij de vorige crisis wil de Belastingdienst dat een derde-deskundige meekijkt als ondernemingen uitstel van belastingbetaling aanvragen. Maar anders dan voorheen is deze verklaring pas nodig als het gevraagde uitstel langer dan drie maanden duurt.

In de verklaring geeft de derde-deskundige aan dat de betalingsproblemen voornamelijk voortkomen uit de coronacrisis en ook dat de door of namens de ondernemer opgestelde liquiditeitsprognose plausibel lijkt. Het is niet de bedoeling dat de accountant assurance geeft op die onderwerpen, aldus de NBA. Vanzelfsprekend is de VGBA wel van toepassing bij het opstellen van de brief.

Waarom dient juist een accountant deze verklaring af te geven? Het beroep accountant is een wettelijk beroep en vastgelegd in de “Wet op het accountantsberoep”. Daarnaast hebben de accountants een beroepseed moeten afleggen. Tevens zijn accountants opgeleid om dit soort werkzaamheden te kunnen doen. Hierdoor weet de overheid dat een verklaring die is afgegeven door een accountant altijd juist is. Laat u in dit soort gevallen derhalve altijd bijstaan door een accountant.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www.nba.nl/

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden