Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Vernieuwing Handelsregister verbetert privacy en veiligheid voor ondernemers

De Kamer van Koophandel (KVK) werkt, samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), doorlopend aan het verbeteren van de omgang met gegevens uit het Handelsregister.

Op 8 mei jl. heeft minister Adriaansens (EZK) via een Kamerbrief de Tweede Kamer geïnformeerd over de veranderingen in de wet- en regelgeving, waarmee er een betere balans komt tussen bescherming van privacy voor ondernemers en tegelijkertijd meer transparantie en mogelijkheden om fraude te voorkomen.

MEER PRIVACYBESCHERMING EN (NIET-)OPENBARE GEGEVENS
Met de mogelijkheid tot afscherming van bepaalde openbare data zoals een bezoekadres kan op dit moment al meer privacy geboden worden, vanaf 1 juli 2024 (streefdatum) worden ook telefoonnummers in het Handelsregister standaard afgeschermd. Ook komt er een duidelijker onderscheid in wie wel en niet toegang heeft tot welke gegevens. Zo gaan er voor openbare gegevens uit het Handelsregister, zoals de naam van de directeur of een adres, strenge regels gelden voor het gebruik hiervan.

Als er sprake is van misbruik, kan KVK met nieuwe wet- en regelgeving straks de toegang tot het Handelsregister blokkeren. Daarmee vermindert de overlast voor ondernemers, zoals ongevraagde telefoontjes met verkoopdoeleinden. Organisaties die de overheid heeft aangewezen om witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan, waaronder banken, notarissen of mede-overheden, kunnen wel bij niet-openbare gegevens in het Handelsregister (bijvoorbeeld telefoonnummers).

VOORKOMEN VAN FRAUDE
Binnen de vernieuwing van de wet- en regelgeving voor het Handelsregister worden ook wetten ontworpen die KVK helpen bij het voorkomen van fraude, zoals strengere controles bij inschrijvingen en wijzigingen. KVK en EZK onderzoeken de mogelijkheden om in de toekomst inschrijvingen te weigeren bij vermoedens van fraude. Om het handelsverkeer transparanter te maken en beter te beschermen, wordt het KVK toegestaan om een lijst met bestuursverboden openbaar te maken. Hiermee wordt zichtbaar welke personen door de rechter veroordeeld zijn voor criminele activiteiten en gedurende vijf jaar geen bestuursfunctie in een bedrijf of andere organisatie uit mogen voeren.

KOSTELOOS UITTREKSELS OPVRAGEN
Om de zekerheid om veilig zaken te doen te vergroten en het economisch verkeer binnen de EU te stimuleren, is het straks mogelijk om kosteloos uittreksels uit het Handelsregister van KVK op te vragen. Gegevens die hiermee inzichtelijk zijn, worden beperkt tot de informatie die strikt noodzakelijk is (zoals de naam van de onderneming, de rechtspersoon en KVK-nummer).

Het kosteloos opvragen van uittreksels uit het Handelsregister betekent dat de financiering van de taken van KVK – onderhouden, beheren en beschikbaar maken van gegevens en de informatie- en adviestaak – opnieuw bekeken zijn door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Om deze taken te kunnen voortzetten wordt er opnieuw gekeken naar de bijdrage voor partijen die veel gebruikmaken van gegevens uit het Handelsregister, zoals banken en overheden. Ook een jaarbijdrage voor overige ingeschrevenen in het Handelsregister maakt mogelijk onderdeel uit van het nieuwe financieringsmodel. De jaarbijdrage gaat in per 1 januari 2025 (streefdatum). Hoe de financiering van KVK en de jaarbijdrage er voor elke rechtsvorm exact uit komt te zien, wordt op dit moment nog onderzocht door EZK.

Met deze veranderingen in de wet- en regelgeving draagt KVK in samenwerking met EZK bij aan betere bescherming van ondernemers en meer zekerheid en transparantie bij economisch verkeer tussen ondernemers. De vernieuwde Handelsregisterwetis op dit moment ter consultatie openbaar gemaakt zodat iedereen daarop zijn zienswijze kan geven.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www.kvk.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden