Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Verplichte gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit komt eraan

Vanaf 1 januari 2024 hebben werkgevers met meer dan 100 medewerkers de verplichting om te rapporteren over het zakelijk en woon-werkverkeer. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft recent een handreiking gepubliceerd met informatie over de gegevensverzameling hiervoor. In deze handreiking ‘Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit’ vindt u welke gegevens nodig zijn. Meer informatie over de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM) en de handreiking kunt u raadplegen op rvo.nl.

In de toelichting blijkt dat 100+ werkgevers uiterlijk 30 juni 2025 de gevraagde gegevens moeten indienen. Vanaf 1 januari 2024 zijn deze werkgevers verplicht om te rapporteren. In de handreiking staan tips over hoe u de gegevens verzamelt. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • het totaalaantal kilometers dat de werknemers in een kalenderjaar hebben afgelegd voor zakelijk en woon-werkverkeer;
  • het jaartotaal aan kilometers, verdeeld naar soort vervoermiddel en brandstoftype.

Een persoon telt mee als een werknemer, als hij of zij op 1 januari bij de werkgever in dienst is, met een contract dat 20 of meer uren betaald werk per maand garandeert. Uitzendkrachten en vrijwilligers tellen bijvoorbeeld niet mee. Komt iemand na 1 januari in dienst? Dan telt deze werknemer niet mee om als het gaat om vaststellen of de werkgever voor dat jaar onder de rapportageverplichting valt.

Rapportageplicht
Een ander opvallend punt is dat zakelijke mobiliteit – waarbij gebruik gemaakt wordt van voertuigen met grijze kentekens of speciaal aangepaste voertuigen – niet onder de rapportageplicht valt. Denk in dit kader aan bestelbusjes, vrachtwagens of serviceauto’s. Voor de elektrische fiets moet echter wel worden gerapporteerd.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www.fiscount.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden