Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Voldoen ZZP-ers aan de wet bij hun opdrachten?

In de afgelopen periode heeft de Belastingdienst in het kader van het Toezichtsplan Arbeidsrelaties 104 bedrijfsbezoeken uitgevoerd. Uit die bezoeken blijkt dat opdrachtnemers in een aantal gevallen op punten onvoldoende zelfstandigheid hebben in de werkzaamheden voor hun opdrachtgever. In hoeverre past u de wettelijke bepalingen correct toe?


Bedrijfsbezoeken inzake arbeidsrelatie
Bij de uitgevoerde bedrijfsbezoeken is bekeken in hoeverre de loonheffingen correct zijn toegepast in het licht van de kwalificatie van de arbeidsrelatie. Daarnaast is opgetreden bij kwaadwillendheid en is gesproken met opdrachtgevers over de praktijkervaringen met de geldende regelgeving inzake arbeidsrelaties.

In 45 gevallen gaf de opdrachtgever tijdens het bedrijfsbezoek blijk van voldoende kennis van en ervaring met de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA) en zouden de wettelijke bepalingen correct worden toegepast;
In 49 gevallen was sprake van ‘onjuist handelen’. In 12 van deze gevallen volgt nader onderzoek, omdat de betreffende opdrachtgevers de arbeidsrelatie onjuist hebben gekwalificeerd. Doel van het onderzoek is vast te stellen of er kwaadwillendheid in het spel is. Onder het huidige handhavingsmoratorium wordt alleen gehandhaafd bij aantoonbare kwaadwillendheid.

Waar sprake is van ‘onjuist handelen’ wordt aan één of meer criteria, waaraan de arbeidsrelatie tussen een opdrachtgever en een zelfstandig handelend opdrachtnemer zou moeten voldoen, niet voldaan:

  • Er lijkt sprake van een gezagsrelatie te zijn (volgens de overeenkomst zou deze niet bestaan)
  • De zzp’er doet hetzelfde werk op dezelfde manier als een werknemer
  • De werkzaamheden van de zzp’er betreffen de kernactiviteiten van de organisatie
  • De zzp’er lijkt niet te kunnen worden vervangen
  • De zzp’er kan zijn werk niet zelf indelen
  • De arbeidsrelatie beslaat zo’n lange periode dat de zzp’er en de verrichte arbeid vast onderdeel vormt van de organisatie

Liever ondernemer?
Uit gesprekken met opdrachtgevers in het kader van de bedrijfsbezoeken blijkt, dat de wet DBA als complex en tijdrovend wordt ervaren. Waar niet voldoende personeel beschikbaar is, worden soms opdrachtnemers ingezet om de werkzaamheden uit te voeren. Daarbij komt het voor dat opdrachtnemers niet altijd bereid zijn om in dienst te treden. Het ondernemerschap biedt een opdrachtnemer bepaalde (fiscale) voordelen boven een dienstbetrekking.

Ook buiten de bedrijfsbezoeken om melden steeds meer bedrijven dat zij te maken hebben met opdrachtnemers die uitsluitend als zzp’er werkzaamheden willen verrichten, ondanks dat op basis van de criteria in de wettelijke bepalingen sprake is van een dienstbetrekking.

Vervolg
Op basis van de bevindingen wordt voor zomer 2019 een nieuwe toezicht- en handhavingsstrategie voorbereid. Daarbij wordt ook een sectorbrede strategie uitgewerkt, omdat er enerzijds sectoren zullen zijn waar zzp’ers in dienst willen treden maar dat niet kunnen, en anderzijds sectoren waarin zzp’ers liever zelfstandig ondernemer blijven.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www2.deloitte.com/nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden