Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Voorbeeldovereenkomsten beoordeling arbeidsrelaties

Vooruitlopend op de afschaffing van de verklaring arbeidsrelatie (VAR) heeft de Belastingdienst op zijn website inmiddels verschillende door hem beoordeelde voorbeeldovereenkomsten gepubliceerd waarbij er geen sprake is van een dienstbetrekking.

Deregulering beoordeling arbeidsrelaties
De Tweede Kamer heeft enkele maanden geleden ingestemd met het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Als ook de Eerste Kamer akkoord gaat, verdwijnt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vermoedelijk per 1 april 2016. Eerder werd nog uitgegaan van 1 januari 2016. De nieuwe regeling komt erop neer dat de Belastingdienst overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers beoordeelt om te bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking. Door het vooraf laten beoordelen van een overeenkomst kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers zekerheid krijgen over de gevolgen voor de loonheffingen van een voorgenomen arbeidsrelatie.

Voorbeeldovereenkomsten
De Belastingdienst heeft inmiddels diverse voorbeeldovereenkomsten gepubliceerd die zijn beoordeeld en waarbij er geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Een opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen deze voorbeeldovereenkomsten gebruiken door in de feitelijk gebruikte overeenkomsten te verwijzen naar het door de Belastingdienst toegekende nummer van het beoordeelde model. Zolang de opdrachtgever en de opdrachtnemer vervolgens blijven handelen conform hetgeen zij hebben afgesproken in de overeenkomst, hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen af te dragen of te voldoen. De voorbeeldovereenkomsten worden door de Belastingdienst ingedeeld in twee categorieën:

  • Algemene voorbeeldovereenkomsten
  • Voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen

De nu gepubliceerde voorbeeldovereenkomsten zien slechts op een beperkt aantal branches en beroepsgroepen. De Belastingdienst zal in de komende tijd echter regelmatig nieuwe voorbeeldovereenkomsten op de website publiceren. Voor inzage in de gepubliceerde voorbeeldovereenkomsten verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst.

Zekerheid

De Belastingdienst biedt u de mogelijkheid om overeenkomsten nu al te laten beoordelen om zekerheid te krijgen over de gevolgen voor de loonheffingen van een arbeidsrelatie in 2016. Op de website van de Belastingdienst is een overzicht opgenomen van de gegevens die daarbij moeten worden verstrekt.

Laat altijd een tweede lezing verzorgen door NAHV Accountants op de door u opgestelde overeenkomsten. Dit om latere onverwachte verrassingen te voorkomen.

Indien u nog vragen heeft over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: http://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/tax/articles/voorbeeldovereenkomsten-beoordeling-arbeidsrelaties.html

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden