Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Voorkom belastingrente met een voorlopige aanslag

De huidige lage rentestand heeft geen invloed op de hoogte van de belastingrente. Die bedraagt normaal gesproken 8% (vanaf 1 maart 2023 maar liefst 10,5%!) voor de vennootschapsbelasting en 4% voor alle overige belastingen. Vraagt u vóór 1 mei een voorlopige aanslag aan, dan voorkomt u op een later moment belastingrente.

WAAROM IS DE BELASTINGRENTE ZO HOOG?
Het tarief van de belastingrente voor vennootschapsbelastingschulden is gekoppeld aan de wettelijke rente voor handelstransacties (met een minimum van 8%). Deze wettelijke rente bedraagt vanaf 1 januari 2023 10,5%, dus geldt dit percentage (vanaf 1 maart 2023) ook voor de vennootschapsbelasting en de bronbelasting op renten en royalty’s. Voor alle overige belastingmiddelen is de belastingrente gekoppeld aan de wettelijke rente voor niet handelstransacties (met een minimum van 4%). Deze rente bedraagt momenteel 4%, dus de belastingrente die wordt berekend, voor bijvoorbeeld uw openstaande aanslag inkomstenbelasting, is ook 4% (vanaf de zevende maand na afloop van het jaar).

WANNEER BELASTINGRENTE?
U betaalt belastingrente als de fiscus een aanslag oplegt op of na 1 juli volgend op het belastingjaar. U betaalt rente over het bedrag dat u aan belasting moet betalen.

WANNEER GEEN BELASTINGRENTE?
U betaalt geen belastingrente wanneer u de belastingdienst de gegevens uit de aangifte of aanslag ongewijzigd overneemt en:

Aangezien wij niet voor al onze klanten de aangifte voor 1 juni respectievelijk 1 mei de aangifte kunnen indienen, adviseren wij u gebruik te maken van de voorlopige aanslag.

Wanneer de belastingdienst afwijkt van de ingediende aangifte kan het zijn dat u dan toch belastingrente moet betalen.

Bij de vermelde data bij de aanvraag van een voorlopige aanslag is naast de 6 weken termijn ook rekening gehouden met de gemiddelde verwerkingstijd bij de belastingdienst. Heeft de belastingdienst meer tijd nodig voor het opleggen van een voorlopige aanslag? Dan berekent zij belastingrente tot maximaal 14 weken na ontvangst van het verzoek.

VOORKOM BELASTINGRENTE
Wanneer de belastingdienst een aanslag oplegt, ligt de uiterste betaaldatum op 6 weken na de dagtekening van de aanslag. De periode waarover de belastingdienst belastingrente rekent, start op 1 juli na afloop van het aanslagjaar. Voor belastingjaar 2020 start deze termijn dus op 1 juli 2021. Dat betekent dat u belastingrente in ieder geval voor een belangrijk deel of volledig kunt voorkomen door bij een hoge winst vóór 1 mei alvast een (nadere) voorlopige aanslag aan te vragen.

Bent u van mening dat u teveel hebt betaald via de voorlopige aanslag? Ook dan is het raadzaam een teruggaaf aan te vragen via een aangepaste voorlopige aanslag. Dit levert een positieve bijdrage aan de cashflow.

U kunt de voorlopige aanslag zelf aanvragen c.q. wijzigen. Uiteraard kunnen wij dit ook voor u verzorgen, neem in dat geval gerust contact met ons op.

MEER WETEN
Wilt u meer weten over het indienen van een voorlopige aanslag? Voorkom verrassingen achteraf en laat u goed adviseren. Neem dan gerust contact met ons op.

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden