Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Voorkom intrekking betalingsregeling bijzonder uitstel

Loopt uw betalingsregeling bij de belastingschuld door het bijzonder uitstel spaak? De Belastingdienst stuurt ondernemers medio juni 2023 hierover een brief als begin juni nog steeds een betalingsachterstand bestaat. Voorkom intrekking van de betalingsregeling.

Beëindiging van de betalingsregeling dreigt als u niet (langer) aan de voorwaarden voldoet, tenzij u nu actie onderneemt. Op de internetsite van de Belastingdienst vindt u de nodige informatie. 

Op deze overzichtspagina leest u meer over wat u kunt doen. Aan de orde komen:

  • achterstand bij aangifte– en betalingsverplichtingen
  • achterstand bij het betalen van de termijnbedragen van de betalingsregeling bijzonder uitstel
  • ontdekken hoe groot de betalingsachterstand is
  • tijdelijke of structurele betalingsproblemen

MEER WETEN?
U vindt meer informatie op de internetsite van de Belastingdienst in Achterstand betalingsregeling bijzonder uitstel? Voorkom dat we deze intrekken! Uiteraard kunt u ook contact opnemen met uw contactpersoon van NAHV Accountants. Wij kunnen u helpen met het behouden van de betalingsregeling.

Bron: https://ffd.pleio.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden