Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Voorstellen uit het Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2014

Een korte samenvatting van de belangrijkste maatregelen die in het Belastingplan 2014 zijn opgenomen zijn en de Overige fiscale maatregelen.

De belangrijkste maatregelen die in het Belastingplan 2014 zijn opgenomen zijn:

 • geen stamrechtvrijstelling meer voor nieuwe ontslagvergoedingen na 1 januari 2014
 • uitkering ineens van bestaande stamrechten in 2014 mogelijk, waarbij 80% van de uitkering wordt belast in box 1 zonder revisierente
 • vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 vrijgestelde schenking van € 100.000 mits gebruikt voor de aankoop, de verbouwing van een eigen woning of de aflossing van een eigenwoningschuld. Geen beperking tot ouder-kind en geen leeftijdsgrens
 • bestaande vrijstelling voor schenking ouder-kind (€ 51.407) mag vanaf 1 oktober 2013 ook worden aangewend voor de aflossing van een restschuld;
 • afschaffing BTW-integratieheffing
 • ook in 2014 crisisheffing voor lonen in 2013 boven € 150.000
 • Verlenging van de eerste schijf S&O-afdrachtvermindering tot € 250.000, waarbij wel het tarief wordt verlaagd van 38% naar 35%
 • Verhoging van het de RDA-aftrek van 54% tot 60% van de kwalificerende kosten
 • Verhogingen van de arbeidskorting en de algemene heffingskorting in komende 4 jaar, maar tegelijkertijd een inkomensafhankelijke afbouw tot nihil voor hoogste inkomens
 • Oldtimers van 40 jaar en ouder zijn vanaf 2014 vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting. Voor personen- en bestelauto’s die op benzine rijden en ouder zijn dan 26 jaar maar jonger dan 40 jaar, komt er een overgangsregeling. Die komt er niet voor diesel- en LPG-auto’s jonger dan 40 jaar.

Uit de voorstellen uit de Overige fiscale maatregelen 2014 blijkt dat:

 • vanaf 1 januari 2014 geen notariële akte meer nodig is voor aftrek periodieke giften. Een onderhandse overeenkomst tussen schenker en ANBI volstaat
 • vanaf 1 januari 2014 een wettelijke grondslag voor waardering van serviceflats op de waarde in het economisch verkeer op overlijdensdatum van de erflater in plaats van op de WOZ-waarde. Sinds 2010 gold hiervoor steeds een goedkeuring
 • codificatie van twee beleidsbesluiten over het ontbreken van een fiscaal relevant belang bij het onderliggende goed van de echtgenoot met een vergoedingsvordering in het huwelijksvermogensrecht

 

Bron: Fiscount

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden