Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Vrije ruimte werkkostenregeling ruimer voor mkb

Onder de werkkostenregeling (WKR) mogen werkgevers op het moment tot 1,2% van het totale fiscale loon onbelast vergoeden of verstrekken aan hun werknemers. Deze ‘vrije ruimte’ is vanaf 1 januari 2020 verruimd. De aanpassing valt vooral gunstig uit voor mkb-ondernemers.

Werkkostenregeling (WKR)
Werkgevers mochten voor 2020 onder de werkkostenregeling tot 1,2% van het totale fiscale loon – de loonsom van alle werknemers samen – onbelast vergoeden of verstrekken aan hun werknemers in de vorm van bijvoorbeeld een kerstpakket of bedrijfsuitje. Naast deze ‘vrije ruimte’ geldt voor sommige vergoedingen, bijvoorbeeld een telefoon of een opleiding die een werknemer nodig heeft voor het werk, een afzonderlijke vrijstelling. Deze komen niet ten laste van de vrije ruimte.

Verruiming gunstig voor mkb
Vanaf 1 januari 2020 is het percentage van 1,2% dat in de vrije ruimte WKR valt verhoogd naar 1,7% over de eerste 400.000 euro van het totale fiscale loon van een onderneming. Voor het bedrag boven 400.000 euro blijft het percentage van 1,2% gelden.

Deze aanpassing valt vooral gunstig uit voor mkb-ondernemers. Bij een totale fiscale loonsom van 400.000 euro kunt u als werkgever vanaf 1 januari 2020 in plaats van maximaal 4.800 euro voortaan maximaal 6.800 euro onbelast vergoeden of verstrekken aan uw werknemers.

Andere wijzigingen werkkostenregelingen
Verklaring omtrent gedrag vrijgesteld
Verder wordt de lijst met vrijstellingen aangevuld. Vanaf 1 januari 2020 valt de vergoeding die u aan een werknemer geeft voor een aanvraag verklaring omtrent gedrag (VOG) onder de vrijgestelde vergoedingen. Deze kosten komen dus niet langer ten laste van de vrije ruimte.

Verlenging termijn aangifte en afdracht
U dient als werkgever momenteel de verschuldigde eindheffing met betrekking tot de overschrijding van de vrije ruimte aan te geven in de aangifte over het eerste aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar. Dit wordt gewijzigd naar het tweede aangiftetijdvak.

Waardebepaling producten uit eigen bedrijf
Verstrekkingen aan werknemers kunnen ook plaatsvinden in de vorm van producten uit uw eigen bedrijf. Voor de vraag in hoeverre de vrije ruimte hierbij is benut, wordt de waarde van producten uit uw eigen bedrijf vanaf 2020 vastgesteld op de waarde in het economische verkeer. Daarmee wordt de waardebepaling in lijn gebracht met de kortingsregeling voor branche-eigen producten.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www2.deloitte.com/

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden