Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Vrije ruimte werkkostenregeling wordt ruimer voor mkb

Onder de werkkostenregeling (WKR) mogen werkgevers op het moment tot 1,2% van het totale fiscale loon onbelast vergoeden of verstrekken aan hun werknemers. De ministerraad heeft besloten tot verruiming van deze ‘vrije ruimte’ vanaf 1 januari 2020. De aanpassing valt vooral gunstig uit voor mkb-ondernemers.

Werkkostenregeling (WKR)
Werkgevers mogen onder de werkkostenregeling tot 1,2% van het totale fiscale loon – de loonsom van alle werknemers samen – onbelast vergoeden of verstrekken aan hun werknemers in de vorm van bijvoorbeeld een kerstpakket of bedrijfsuitje. Naast deze ‘vrije ruimte’ zijn sommige vergoedingen, voor bijvoorbeeld een telefoon of een opleiding die een werknemer nodig heeft voor het werk, vrijgesteld van belasting.

Aanpassingen gunstig voor mkb
De ministerraad heeft op voordracht van de minister van Financiën besloten de werkkostenregeling aan te passen. Een belangrijke wijziging houdt in, dat vanaf 1 januari 2020 het percentage van 1,2% verhoogd wordt naar 1,7% over de eerste € 400.000 van het totale fiscale loon van een onderneming. Voor het bedrag boven € 400.000 blijft het percentage van 1,2% gelden.

Deze aanpassing valt vooral gunstig uit voor mkb-ondernemers. Bij een totale fiscale loonsom van € 400.000 kunt u als werkgever vanaf 1 januari 2020 in plaats van maximaal € 4.800 voortaan maximaal € 6.800 onbelast vergoeden of verstrekken aan uw werknemers.

Verder wordt de lijst met vrijstellingen aangevuld. Vanaf 1 januari 2020 valt de vergoeding die u aan een werknemer geeft voor een aanvraag verklaring omtrent gedrag (VOG) onder de vrijgestelde vergoedingen.

Heeft u nog vragen over de werkkostenregeling, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www2.deloitte.com/nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden