Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Vrijwilliger en vergoeding

Als een organisatie met vrijwilligers werkt kan de vrijwilligersregeling van toepassing zijn. In dat geval hoeft u geen loonheffingen in te houden en af te dragen. Aan het toepassen van de vrijwilligersregeling zijn wel enkele voorwaarden verbonden. We zetten in deze handreiking de zaken nog eens op een rijtje.

Wanneer is iemand een vrijwilliger
Iemand wordt onder de volgende voorwaarden beschouwd als een vrijwilliger:

  • De persoon is niet in fictieve dienstbetrekking én doet de werkzaamheden niet voor zijn beroep.
  • De werkzaamheden worden verricht voor: – een organisatie die niet is onderworpen aan vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld. – een sportvereniging of sportstichting. – een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
  • De vrijwilliger ontvangt een beloning die binnen de grenzen van de vrijwilligersvergoeding blijft.

De vrijwilligersvergoeding
Een belangrijk kenmerk van vrijwilligerswerk is dat de vergoeding niet in verhouding staat tot het tijdsbeslag en de aard van het werk. De vrijwilligersvergoeding mag niet hoger zijn dan:

  • maximaal € 150 per maand én
  • maximaal € 1.500 per kalenderjaar

Per uur mag u maximaal € 4,50 betalen. Voor een vrijwilliger jonger dan 23 jaar geldt een maximum van € 2,50 per uur. U hoeft geen urenadministratie bij te houden. Als u per activiteit betaalt, moet u de vergoeding omrekenen naar een vergoeding per uur.

Is de vergoeding hoger dan de maximumbedragen, dan moet u loonheffingen inhouden en afdragen.

Let op!
Vanaf 1 januari 2019 zijn de bedragen van de vrijwilligersregeling verhoogd. Een vrijwilliger mag een maximale vergoeding ontvangen van € 170 per maand en € 1.700 per jaar.

Ook de maximale uurvergoedingen zijn aangepast. Per uur mag u maximaal € 5,00 betalen. Voor een vrijwilliger jonger dan 22 jaar is dit € 2,75 per uur.

Regelhulp vrijwilligers
Voor commerciële organisaties en non-profitorganisaties in de sport en voor non-profitorganisaties in het algemeen is er een Regelhulp Vrijwilligers beschikbaar. Deze regelhulp geeft een indicatie of een medewerker onder de vrijwilligersregeling valt.

Let op: Uitbetaling van vrijwilligersvergoeding
U kunt de vrijwilligersvergoeding het beste uitbetalen in het jaar waarin de vrijwilligerswerkzaamheden zijn verricht. De vrijwilligersvergoeding is loon als het totaal van de uitbetaalde vergoedingen in een jaar hoger is dan € 1.500 per jaar. Ook als deze vergoedingen betrekking hebben op verschillende jaren. Forum Salaris heeft op 19 januari een uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant over dit onderwerp gepubliceerd.

Meer informatie
Handboek Loonheffingen: 16.20 Vrijwilligers
Belastingdienst.nl: Werken als vrijwilliger
Vrijwilligers bij een sportvereniging

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://fsa.pleio.nl/

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden