Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Wanneer gaat mijn tijdelijke contract over in een vast contract?

Uw tijdelijke contract gaat automatisch over in een vast contract in 2 gevallen: als u meer dan 3 opvolgende tijdelijke contracten heeft gekregen. Of als u al 2 jaar lang tijdelijke contracten bij uw werkgever heeft gehad. Deze laatste regel geldt sinds 1 juli 2015. In uw cao kunnen afwijkende regels staan.

Vast contract na 2 jaar tijdelijke contracten
Sinds 1 juli 2015 is de zogenoemde ketenbepaling voor tijdelijke contracten veranderd. Dit betekent dat uw tijdelijke arbeidscontract automatisch vast wordt na 2 jaar tijdelijke contracten bij uw werkgever. De periode van 2 jaar tijdelijke contracten wordt een keten genoemd. Tot 1 juli 2015 was deze periode 3 jaar.

U berekent uw periode van tijdelijke contracten als volgt: u telt op hoe lang u op basis van tijdelijke contracten heeft gewerkt bij dezelfde werkgever. Als de periodes tussen de tijdelijke contracten 6 maanden of korter duren, telt u deze mee.

Vast contract na 3 opvolgende tijdelijke contracten
Uw tijdelijke contract wordt automatisch vast na meer dan 3 opvolgende tijdelijke contracten. Deze ketenbepaling gold ook al voor 1 juli 2015. Een reeks van opvolgende tijdelijke contracten wordt een keten genoemd.

Tijdelijke contracten zijn opvolgend als er 6 maanden of minder tussen zit.

6 maanden tussen tijdelijke contracten
Heeft u al 3 opvolgende tijdelijke contracten gekregen? Of heeft u al 2 jaar lang tijdelijke contracten bij uw werkgever achter de rug? Dan mag u pas weer een tijdelijk contract krijgen nadat u minstens 6 maanden uit dienst bent geweest. Voor 1 juli 2015 was die periode 3 maanden. Die periode van 6 maanden (eerst dus 3) heet een tussenpoos.

Bent u na een keten van contracten korter dan deze wettelijke tussenpoos uit dienst en krijgt u opnieuw een tijdelijk contract? Dan wordt dit automatisch een vast contract.

Stopte uw laatste contract in een keten van tijdelijke contracten voor 1 juli 2015? Dan moet u 3 maanden uit dienst voordat u weer een tijdelijk contract mag krijgen. Als de tussenpoos van 3 maanden doorloopt na 1 juli 2015, geldt de nieuwe tussenpoos van 6 maanden. Dus dan moet u 6 maanden uit dienst voordat u een nieuw tijdelijke contract mag krijgen. De tussenpoos begint te lopen op de dag nadat uw vorige contract afliep.

Afwijkende regels tijdelijke contracten in cao
Uw cao kan afwijken van de nieuwe regels die sinds 1 juli 2015 gelden voor tijdelijke contracten. In uw cao kan staan dat u maximaal 6 opvolgende tijdelijke contracten mag krijgen. En dat tijdelijke contracten mogelijk zijn over een periode van maximaal 4 jaar.

Is uw cao van voor 1 juli 2015 en wijkt deze af van de nieuwe regels voor tijdelijke contracten? Dan gelden de nieuwe regels pas wanneer de cao is afgelopen. Of anders uiterlijk op 1 juli 2016.

Voorbeeld 1: keten van 3 tijdelijke contracten
Stel: op 31 mei 2015 eindigde uw 3e tijdelijke contract bij uw werkgever. Dan zijn de volgende situaties mogelijk:

Tijdelijk contract wordt vast
Op 15 juni 2015 kreeg u een nieuw contract bij deze werkgever. Dit werd een vast contract.

Uitleg: voor u geldt een tussenpoos van 3 maanden want u valt onder de regeling van voor
1 juli 2015. De datum van uw nieuwe contract, 15 juni, viel binnen die 3 maanden. Uw  nieuwe contract werd automatisch een vast contract.

Tijdelijk contract blijft tijdelijk   
Op 1 december 2015 krijgt u opnieuw een contract. Dit contract mag weer een tijdelijk contract zijn.

Uitleg: 1 juni 2015 was de dag nadat uw laatste contract afliep. Dan ging uw tussenpoos van 3 maanden lopen. Deze tussenpoos liep nog op 1 juli 2015. Maar vanaf die datum geldt een tussenpoos van 6 maanden, deze begon te lopen op 1 juni 2015. U mag dus pas 6 maanden na
1 juni 2015 weer een nieuw tijdelijk contract krijgen. Dit is vanaf 1 december 2015.

Voorbeeld 2: keten van 2 jaar tijdelijke contracten
Stel: op 31 mei 2015 liep uw tijdelijke contract af. U had dan 2 jaar tijdelijke contracten bij uw werkgever achter de rug. Dan zijn de volgende situaties mogelijk:

Tijdelijk contract wordt vast
U krijgt per 1 september 2015 een nieuw contract aangeboden. Dit wordt een vast contract.

Uitleg: tot 1 juli 2015 kreeg u na 3 jaar tijdelijke contracten bij dezelfde werkgever een vast contract. Sinds 1 juli 2015 gebeurt dit al na 2 jaar van tijdelijke contracten. Ook gaat dan de tussenpoos van 3 naar 6 maanden. De tussenpoos tussen 1 juni 2015 en 1 september 2015 is korter dan 6 maanden. Dit betekent dat uw volgende tijdelijke contract automatisch vast wordt.

Tijdelijk contract blijft tijdelijk
U krijgt per 1 december 2015 een nieuw tijdelijk contract aangeboden. Dit mag weer een tijdelijk contract zijn.

Uitleg: voor 1 juli 2015 moest u na een keten van tijdelijke contracten 3 maanden uit dienst zijn voordat u weer een tijdelijk contract kunt krijgen. Deze tussenpoos van 3 maanden liep nog op 1 juli 2015. Maar vanaf 1 juli 2015 is de tussenpoos 6 maanden. U mag dus pas 6 maanden na 1 juni 2015 een nieuw tijdelijk contract krijgen. Dus vanaf 1 december 2015.

Overgangsregeling: contract getekend voor 1 juli 2015
Sloot u voor 1 juli 2015 een arbeidsovereenkomst die pas op of na 1 juli 2015 ingaat? Dan gelden de regels voor tijdelijke contracten van voor 1 juli 2015.

Indien u nog vragen heeft hierover, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-werk-en-zekerheid/vraag-en-antwoord/wanneer-verandert-mijn-tijdelijke-arbeidscontract-in-een-vast-contract

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden