Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Wanneer kan vereenvoudigde abc-regeling worden toegepast?

Koopt u, een Nederlandse bedrijf, in bijvoorbeeld Duitsland goederen en worden deze goederen vervolgens doorverkocht aan een afnemer in bijvoorbeeld België? Als deze goederen dan rechtstreeks vanuit Duitsland worden vervoerd naar België, dan is sprake van een abc-transactie. In dit artikel leest u onder welke voorwaarden de vereenvoudigde abc-regeling kan worden toegepast.

WAT IS EEN ABC-TRANSACTIE?
Een abc-transactie kan schematisch als volgt worden weergegeven:

Bij een abc-transactie is voor de btw sprake van twee leveringen, namelijk één in schakel A-B en één in schakel B-C. Omdat de goederen worden vervoerd vanuit het ene EU-land Duitsland, naar het andere EU-land België, is sprake van een zogenoemde intracommunautaire transactie. Bij een abc-transactie kwalificeert slechts één levering als intracommunautaire levering. Dat is de levering waaraan het vervoer van de goederen kan worden toegerekend. Vanaf 1 januari 2020 kunt op grond van de nieuwe btw-regeling voor ketentransacties eenvoudiger bepalen aan welke schakel het vervoer van de goederen moet worden toegerekend. Raadpleeg voor meer informatie over de nieuwe btw-regeling voor ketentransacties het artikel ‘Nieuwe btw-regeling voor ketentransacties binnen de EU vanaf 2020.

Vervoer toerekenbaar aan schakel A-B
Indien het vervoer van de goederen is toe te rekenen aan de eerste schakel A-B, vindt in die schakel de intracommunautaire levering plaats. Dit houdt in dat:

 1. de leverancier een intracommunautaire levering verricht in Duitsland;
 2. u een intracommunautaire verwerving verricht in België en vervolgens een binnenlandse levering in België.

Dit betekent dat u zich moet registreren in België om de verschuldigde btw wegens de intracommunautaire verwerving en de binnenlandse levering in België te kunnen aangeven.

Vervoer toerekenbaar aan schakel B-C
Indien het vervoer van de goederen toerekenbaar is aan de laatste schakel B-C, geldt het volgende:

 1. de levering van de leverancier aan u betreft een binnenlandse levering in Duitsland;
 2. u verricht een intracommunautaire levering in Duitsland; 
 3. en de uiteindelijke afnemer verricht een intracommunautaire verwerving in België.

In deze situatie moet u zich registreren in Duitsland om de intracommunautaire levering vanuit Duitsland aan te kunnen geven en de Mehrwertsteuer die de Duitse leverancier in rekening brengt terug te kunnen vragen.

VEREENVOUDIGDE ABC-REGELING
Om te voorkomen dat u zich voor de btw moet registreren in het land van vertrek of het land van aankomst van de goederen, in het aangehaalde voorbeeld Duitsland of België, is de vereenvoudigde abc-regeling in het leven geroepen. De Nederlandse vereenvoudigde abc-regeling is alleen van toepassing als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • bij de transactie zijn drie partijen betrokken die elk in een ander EU-land zijn geregistreerd: de leverancier (A) in Duitsland; u (B) in Nederland en de afnemer (C) in België;
 • de goederen worden intracommunautair vervoerd in het kader van de levering door A aan B. Dit houdt in dat het vervoer van de goederen op grond van de nieuwe btw-regeling voor ketentransacties toerekenbaar is aan schakel A-B;
 • de goederen worden rechtstreeks vervoerd vanuit Duitsland naar de afnemer in België;
 • u heeft geen btw-identificatienummer in Duitsland. Op grond van een arrest van het Europese Hof uit 2018 mag de vereenvoudigde abc-regeling toch worden toegepast als B een btw-identificatienummer heeft in Duitsland, zijnde het EU-land van vertrek;
 • en u bent niet gevestigd in België.

WAT KAN NAHV ACCOUNTANTS VOOR U BETEKENEN?

 • de feiten en omstandigheden van uw specifieke situatie in kaart brengen en op basis daarvan de btw-gevolgen beoordelen;
 • beoordelen aan welke schakel van de transactie het vervoer van de goederen moet worden toegerekend;
 • beoordelen of de vereenvoudigde abc-regeling van toepassing is;
 • onderzoek doen naar de specifieke btw-regels voor de toepassing van de vereenvoudigde abc-regeling in het EU-land van vertrek en het EU-land van aankomst van de goederen;
 • adviseren over de manier waarop u bij de betreffende abc-transactie de voor de btw meest gunstige situatie realiseert.

RISICO
Het risico van het ten onrechte toepassen van de vereenvoudigde abc-regeling is dat u zich moet registreren in het EU-land van vertrek of het EU-land van aankomst van de goederen. De belastingautoriteiten uit het EU-land van aankomst of het EU-land van vertrek kunnen naheffingsaanslagen, verhoogd met heffingsrente en boetes, opleggen. De verkeerde toepassing van de vereenvoudigde abc-regeling leidt ertoe dat de factuur, de btw-aangifte en de Opgaaf ICP onjuist zijn. Daarvoor kan de Nederlandse Belastingdienst een boete opleggen van maximaal € 5.278 voor zowel de onjuiste factuur, de onjuiste btw-aangifte als de onjuiste Opgaaf ICP.

CONTACT
Bent u betrokken bij abc-transacties? Tijdens een gesprek onderzoeken wij graag samen met u of de vereenvoudigde abc-regeling kan worden toegepast op de betreffende abc-transactie. Of laat een btw-scan uitvoeren om de huidige btw-positie van u in kaart te brengen en, indien nodig, te optimaliseren.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan ook gerust contact met ons op.

Bron: https://www.fiscaalconsult.nl/

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden