Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Wat houdt de no-riskpolis van UWV in?

De no-riskpolis van UWV geldt voor een werkgever die een werknemer in dienst neemt met een ziekte of handicap. De werkgever krijgt een deel van de loonkosten vergoed als de werknemer door zijn ziekte of handicap niet kan werken.

De no-riskpolis houdt in dat de werkgever:

  • Een Ziektewetuitkering van UWV krijgt als de werknemer ziek wordt;
  • Geen hogere premie hoeft te betalen voor de premiecomponent Ziektewet van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) omdat het UWV de instroom in de Ziektewet niet meeneemt bij het bepalen van de premie;
  • Geen hogere premie hoeft te betalen voor de premiecomponent WGA (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) van de gedifferentieerde premie Whk omdat het UWV de instroom in de WGA niet meeneemt bij het bepalen van de premie.

Voorbeelden van werknemers voor wie de werkgever recht heeft op een no-riskpolis

  • Een werknemer die bij het begin van zijn dienstverband een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering krijgt
  • Een werknemer die door zijn ziekte of handicap problemen heeft of had bij het volgen van onderwijs. En hij komt binnen 5 jaar na afloop van het onderwijs bij de werkgever in dienst.
  • Een werknemer die onder de doelgroep banenafspraak valt.

Er zijn nog meer werknemers voor wie de no-riskpolis geldt. Kijk hiervoor op uwv.nl.

Aanvragen no-riskpolis niet nodig
De werkgever hoeft geen no-riskpolis aan te vragen voor zijn werknemer. Op het moment dat de werknemer ziek wordt, geeft de werkgever bij de ziekmelding aan dat voor hem de no-riskpolis geldt.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

 

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden