Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Wat is de waarde van een controle door een accountant bij MKB-ondernemingen?

EFAA heeft een nieuw rapport gepubliceerd: “Evidence on the Value of Audit for SMEs in Europe: Perspectives of Owner-Managers, Company Accountants and Directors”, waarin nieuwe en recente gegevens worden gepresenteerd over de gepercipieerde waarde van accountantscontrole voor kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) in Europa.

“Het bewijsmateriaal dat in onze enquête en de rapporten uit andere landen wordt gepresenteerd, kan belangrijke implicaties hebben voor regelgevers en beleidsmakers, normbepalers en de beroepsgroep, met name accountants”, aldus Bodo Richardt, voorzitter van EFAA. “De waarde van de MKB-controle staat centraal in het algemeen belang en de voordelen voor het publiek zijn wellicht ondergewaardeerd”, aldus Bodo Richardt, voorzitter van de EFAA.

KMO’s zijn veruit de meest bevolkte categorie van ondernemingen in Europa en de KMO-sector is goed voor het grootste deel van het BBP en de werkgelegenheid in de particuliere sector. Controle kan het vertrouwen in en het vertrouwen in de gepubliceerde financiële informatie helpen bevorderen. Toch is het aantal controles van KMO’s in heel Europa al vele jaren gestaag aan het afnemen, als gevolg van het feit dat de Europese Commissie de drempels voor controles herhaaldelijk heeft verhoogd.

De belangrijkste bevinding is dat de drie meest genoemde voordelen van een controle zijn:

  • “controle biedt een controle van de boekhoudsystemen en -administratie”;
  • “controle geeft nuttig advies aan het management” en “verbetert de interne controle”;
  • “controle geeft zekerheid aan externe geldschieters”.

Deze bevinding en andere aanwijzingen wijzen erop dat KMO’s in de controle verschillende voordelen zien, voordelen die verder gaan dan het centrale doel van de controle, namelijk het verschaffen van zekerheid over gepubliceerde financiële informatie.

Het bewijsmateriaal heeft potentieel belangrijke implicaties. De Europese Commissie (EG) en de nationale regelgevers zijn wellicht te ver gegaan door kleine ondernemingen vrij te stellen van een controle als onderdeel van de vermindering van de administratieve lasten voor het MKB. “Toezichthouders zouden het bestaan en de omvang van controledrempels opnieuw kunnen beoordelen, gezien de potentiële risico’s voor de economie en het algemeen belang”, aldus Paul Thompson, directeur van de EFAA, die verder zegt dat “de vaststelling van drempels een grondige en grondige evaluatie van zowel de kosten als de baten van controles voor het MKB verdient”.

Er kunnen ook implicaties zijn voor de normbepalers. Met name als KMO’s sterk de wens hebben om in het kader van de controle advies van de accountant te ontvangen, kan dit uiteindelijk vereisen dat de controlenormen en ethische normen worden aangepast om te verduidelijken en de accountants van KMO’s in staat te stellen bepaalde soorten advies te geven tijdens de normale uitvoering van de controleopdracht, terwijl ze toch hun objectiviteit vereisen.

Ook voor een (vrijwillige) accountantscontrole voor kleine en middelgrote ondernemingen kunt u terecht bij NAHV Accountants. Neem gerust eens contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Bron: https://www.nba.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden